Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar kontrakt för nya hamnbogserare till Försvarsmakten

FMV tecknade under fredagen ett kontrakt med leverantören Damen Shipyard Hardinxveld för leverans av fyra nya hamnbogserare. De nya fartygen når Försvarsmakten under 2023 och 2024.

Datorrendering av den kommande hamnbogseraren.

Datorrendering av den kommande hamnbogseraren. Illustration: Damen

Anskaffningen av hamnbogserare är en del av ett större arbete med att utveckla och upphandla materiel som ska förstärka Försvarsmaktens marina logistikfunktion. FMV ska även anskaffa ytterligare tre plattformstyper – arbetsfartyg, bunkerfartyg och trängfartyg – till de två nya marina basbataljoner som är under utveckling hos Försvarsmakten.

– Det kommer bli en spännande resa att, i och med detta kontrakt med Damen, få vara med och bygga förmågan för den kommande marina bastjänsten, säger Susanne Nordman, projektledare för anskaffningen av Hamnbogserare.

De nya Hamnbogserare ersätter Bastransportbåt 700 och blir ett efterlängtat tillskott till Försvarsmakten. Avtalet gäller en modifierad version av Damens Stan Tug 1606 ICE, en beprövad grundkonstruktion som tidigare levererats i stort antal internationellt.

Dess uppgift blir att inom ramen för Marinens ekipageverksamhet kunna genomföra förhalningar, bogseringar av fartyg, isbrytning och övrig ekipagetjänst inom hamnområden, tillfälliga basområden eller i närliggande varvsområden.

I och med avtalet med Damen blir anskaffningen av Hamnbogserare det första plattformsprojektet ur PDF Sjörörlig logistik som övergår till ett fristående anskaffningsprojekt.

Fakta PDF Sjörörlig logistik

PDF Sjörörlig logistik är namnet på den produktdefinitionsfas som hamnbogserarna och övriga nya fartygstyper som ska levereras till de kommande basbataljonerna. I den här planeringsfasen specificeras hur fartygen ska konstrueras innan själva anskaffningsprocessen påbörjas och övergår till fristående projekt.

Arbetet med PDF Sjörörlig logistik sjösattes 2021 som en följd av Försvarsbeslut 2020 och leds av Henrik Warfvinge på FMV.

Patric Hjorth, FMV och Martin Verstraaten, Damen.

Patric Hjorth, chef marinmateriel på FMV, och Martin Verstraaten från Damen skriver under avtalet om nya Hamnbogserare. Foto: FMV

Från vänster: Patric Hjorth, Susanne Nordman, och Magnus Sölvelid från FMV, samt Jeroen van Vliet och Martin Verstraaten från Damen. Foto: FMV

Från vänster: Patric Hjorth, Susanne Nordman, och Magnus Sölvelid från FMV, samt Jeroen van Vliet och Martin Verstraaten från Damen. Foto: FMV

Publicerad: 2022-05-09