Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nya möjligheter med 5G-tekniken

Just nu pågår flera initiativ på FMV med den nya mobila kommunikationsstandarden 5G. Den är betydligt pålitligare än 4G och en rad möjligheter öppnar sig för FMV att stödja Försvarsmakten. Nyligen genomfördes ett fullskaleförsök med 5G i en så kallad taktisk bubbla på Muskö och i Enköping styrdes ett minifordon med hjälp av 5G.

Bara fantasin sätter gränserna för hur en mobil plattform kan användas med den nya 5G-tekniken. Foto: Anders J Andersson

FMV har nyligen deltagit i två funktionstester med 5G. Det ena var på Muskö där man under Teracom:s och MSB:s ledning, satte upp en så kallad taktisk bubbla, som är ett solitärt lokalt isolerat nät för särskilda ändamål och med skyddsbehov. Detta gjordes i början av juni.

Taktisk bubbla är också ett stöd till uppbyggnaden av andra generationens Rakel, som kommer att erbjuda betydligt bättre bandbredd än nuvarande Rakel, som mest är lämpat för tal.

Någon vecka efter fullskaleprovet på Muskö gjorde FMV en testkörning med en minibil som styrdes helt med ett lokalt 5G nät, en taktisk bubbla. Testkörningen gjordes i FMV:s lokaler på regementet i Enköping. Framför en större skärm fanns ratt och pedaler för att kunna styra fordonet. Fordonet reagerade blixtsnabbt på kommandona via fjärrstyrningen. Den höga bandbredden och den korta fördröjningen bidrog till att data snabbt skickades mellan förare och fordon för analys, styrning och andra funktioner.

Generalmajor Michael Claesson provkör radiobilen med ny 5G-teknik under överinseende av Christer Sundin, chef Ledningssystemmateriel FMV. Foto: Anders J Andersson

Den löpande snabba videoåterkopplingen till föraren är så klart nödvändig för att kunna styra riktning och fart. Radionätet levereras av Ericsson. Bilen har en egen router som hanterar dataflödet mellan dess dator och skärm, ratt och pedaler finns på annan plats. Kommunikationslänken till bilen kan även användas för annan typ av data som AR, (Augmentet Reality, verklighet förstärkt med datorgenererade bilder som i spelet Pokemon) och objektigenkännande teknik.

– För Försvarsmakten och FMV är tekniken för taktiska bubblor, som Teracom visade på Muskö, både intressant som komplement till Rakel G2 och andra isolerade applikationer i Försvarsmakten, säger Christer Sundin, chef Ledningssystemmateriel FMV.

Stor kunskap inom radioområdet

Inom FMV finns en stor kunskap på radioområdet. Denna kommer till nytta nu när lösningar tas fram som baseras på den nya 5G-tekniken. Medel till 5G-projekten kan komma att sökas från Europeiska försvarsfonden EDF.

Mobiloperatörernas 5G-utbyggnad är i sitt inledande skede med mindre delnät. Efter Post- och Telestyrelsens auktion av de stora frekvensblocken nu i höst kommer utrullningen att börja på allvar.

I försvarssammanhang har 4G-tekniken inte ansetts vara tillräckligt tillförlitlig men nya 5G anses vara det av många nationer. Bland annat har 5G mycket högre bandbredd, i standarden nämns hastigheter på uppemot 20 Gbit/s, även om det rent praktiskt kanske blir runt 100 Mbit/s inledningsvis för gemene man.

Men det handlar också om svarstider (fördröjning) på 1-5 ms jämfört med 4G på 20-25 ms. Det gör en avsevärd skillnad när något ska styras eller sensorinformation läsas av. Styrningen och informationen blir tillförlitlig. En människas reaktionstid brukar anges till 150-300 ms. Ytterligare en aspekt är att 5G har långt stabilare upp-tider och kapaciteten är mycket större.

5G begränsas därför i princip bara av fantasin. Gruvor kan fjärrstyras från marknivå, fabriker kan styras på distans. Olika mobila plattformar kan styras och utrustas på olika sätt med till exempel griparmar för att utföra uppgifter på distans. I väpnade konflikter kan mobila plattformar utrustas med vapen. I förlängningen kan det innebära att såväl försvar som krig till viss del kan utföras på distans.

Publicerad: 2020-06-24