Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nya ytstridsfartyg

FMV har inlett arbetet med det som ska bli fyra nya stridsfartyg. En så kallad produktdefinitionsfas är inledd som ska specificera hur fartygen ska konstrueras och även innehålla en offert till fast pris för produktion av fyra fartyg.

Arbetsnamnet för de nya ytstridsfartygen är Visby generation två, vilket beror på att de i stor utsträckning baseras på de Visbykorvetter som är operativa i Försvarsmakten idag.

– Det är fantastiska fartyg, dagens korvetter typ Visby klarar många olika typer av uppdrag. Det är helt naturligt att vi utgår därifrån, säger Joakim Backman, projektledare för Visby generation 2.

Men hur ser då framtidens behov ut. Att det behövs fler fartyg i vattnet har konstaterats av såväl Riksdagens försvarsberedning som av marinchefen Ewa Skoog Haslum. Men vilka utmaningar kommer dessa fartyg möta? Vilka uppgifter ska de lösa? Och hur ska de vara utformade och bestyckade? Här handlar det om att titta 30-40 år framåt.

– Det är den typen av frågor som vi i PDF-projekten ska ge svar på. PDF står för Produktdefintionsfas, vi ska  skapa underlag för nästa steg i upphandling av två projekt. Det ena är byggandet av fyra nya stridsfartyg och det andra är modifiering av de befintliga Visbykorvetterna, säger Joakim Backman.

Förutsättningarna för Visby G2 är att de huvudsakligen ska baseras på beprövad teknik, med standardiserade system och komponenter. All materiel, system, reservdelar och utbytesenheter, ska huvudsakligen kunna underhållas i Sverige. Fartygen ska kunna vidareutvecklas och nya system ska kunna integreras på ett enkelt sätt. De låga signaturerna hos dagens korvetter ska bibehållas eller förbättras.

Korvett Visby

Visby generation två, är arbetsnamnet på framtidens svenska ytstridsfartyg, vilket beror på att de i stor utsträckning baseras på de Visbykorvetter som är operativa i Försvarsmakten idag.

Joakim Backman leder FMV-projektet som ska ta fram nya stridsfartyg.

Joakim Backman leder FMV-projektet som ska ta fram nya stridsfartyg.

Högteknologiskt projekt

FMV tecknade i våras ett kontrakt med Saab som omfattar kravanalyser och framtagande av underlag för nästa generation Visbykorvetter.

Eftersom det är angeläget att denna process går snabbt och är kostnadseffektiv, så sker arbetet i ett gemensamt projekt med representanter från Saab, FMV, FOI och Försvarsmakten, där Kockums är utsedda som ansvariga för genomförandet.

– Sverige har hög kompetens inom det marina området, men vi är ett litet land och därför är det viktigt att vi samverkar och använder våra olika kompetenser så effektivt som möjligt, säger Joakim Backman.

Modifiering av befintliga Visbykorvetter

Även de befintliga korvetterna typ Visby kommer att vidareutvecklas.

– Övergripande kan jag redan idag säga att förutom modifiering av fartygens befintliga system ska sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet uppgraderas med ny ubåtsjakttorped. Till det kommer den nya förmågan luftvärnsrobot, säger Joakim Backman.

Halvtidsmodifieringen av de fem Visbykorvetterna ska så långt möjligt säkerställa att de är operativt relevanta och kan hållas i drift bortom 2040. I produktdefinitionsfasen utreds också vilka systemsynergier som kan uppnås genom att system och komponenter införs på både de befintliga Visbykorvetterna och den nya generationens korvetter.

Projekt Visby

Publicerad: 2021-09-06