Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nya brand- och räddningsfordon till Flygvapnet

FMV har tecknat ett kontrakt med österrikiska Rosenbauer International AG omfattande 22 stycken nya brand- och räddningsfordon till Flygvapnet. Kontraktsvärdet är på drygt 200 miljoner kronor.

Det blir österrikiska Rosenbauer International AG som kommer att leverera de nya brand- och räddningsfordonen till det svenska flygvapnet. Chefen för Flygmateriel vid FMV, Ingela Mathiasson, undertecknade kontraktet gällande 22 stycken nya brand- och räddningsfordon. Kontraktssigneringen skedde Corona-säkert hos respektive avtalspart.  

Fordonen ska ersätta Flygvapnets idag så kallade Räddningsfordon typ II, som har uppnått den tekniska livslängden. De nya fordonen kommer att bli ett modernt komplement till övriga räddningsfordon.

Vid ett eventuellt haveri på  försvarets flygplatser används idag tre olika typer av räddningsfordon:

  • Typ I är insatsens huvudfordon med förmågor för släckning, lyft, bortsläpning mm.
  • Typ II är ett komplement till fordon Typ 1 vid större haverier. Typ II besitter även förmågan att uppträda autonomt vid haveri med helikopter.
  • Typ III är räddningsledarens insatsfordon och är först på haveriplatsen. Deras uppgift är initialt att göra en snabb första släckinsats samt att rädda piloten/föraren. Därefter övergår den till att verka som ledningsfordon.

Kontraktsvärdet är på drygt 200 miljoner kronor. Kontraktet innehåller förutom fordon bland annat även dokumentation, reservdelar och utbildning. Första leverans till Flygvapnet beräknas ske under hösten 2022.

Gult brand- och räddningsfordon

Brand- och räddningsfordon, Flygvapnets fordon kommer dock ej vara gula.