Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV beställer support- och underhållsverksamhet till JAS 39 Gripen

FMV har förlängt ett kontrakt med Saab AB om support och underhåll av Försvarsmaktens och svenska statens exportkunders JAS 39 Gripen. Beställningens totala värde uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor.

Kontraktet avser perioden 2021-04-01 till och med 2022-12-31 och är en förlängning av gällande kontrakt med Saab om support och underhåll av JAS 39 Gripen. Det ursprungliga kontraktet tecknades i slutet av maj 2017.

I kontraktet ingår exempelvis tjänster avseende design- och support, komponentunderhåll, reparationer, logistikförsörjning, tekniskt systemstöd och publikationer samt reservdelar.