Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nytt avtal ger kroppsskydd anpassade för kvinnor

FMV har tecknat två nya avtal för leverans av kroppsskydd till Försvarsmakten, varav ett är specialanpassat för kvinnor.

Nytt kroppsskydd

De nya kroppsskydden är anpassade för kvinnor och levereras till Försvarsmakten under 2023. Foto: FMV

Forskningen är tydlig - kroppsburna ballistiska skydd ökar soldaters överlevnadschanser och minskar skador från splitter och finkalibrig eld. Men för ett optimalt skydd krävs att skyddsnivån motsvarar hotbilden, samt att vikt och passform är anpassad för den som bär utrustningen.

I takt med att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten växer därför behovet av utrustning som passar fler kroppstyper. Som svar på det har FMV nu skrivit avtal för leverans av kroppsskydd utformade specifikt för kvinnor.

– Nu säkerställer vi att fler soldater får optimal passform på kroppsskydden. Ett skydd med rätt storlek, vikt och passform ger soldaten förutsättningarna att lösa sina uppgifter med bibehållet högt stridsvärde, säger Marvin Lifbom, chef för avdelningen Gemensam materiel på FMV.

De nya skydden, som levereras av TYR Tactical, är speciellt framtagna för kvinnor sett till passform och storlekar, och ger en likvärdig skyddsnivå som det befintliga Kroppsskydd 12. Leverans till Försvarsmakten sker under 2023.

Det är hög efterfrågan på kroppsskydd i hela världen just nu och det sätter hård press på leverantörernas produktion. Därför är vi väldigt nöjda över att vi anskaffar ett kroppsskydd som möter våra krav, inte bara på själva produkten utan också vad gäller leveranserna.

Marvin Lifbom
Chef Gemensam materiel, FMV

Nytt kroppsskydd utformat för kvinnor.

Det nya kroppsskyddet, utformat för kvinnor. Foto: FMV

Påfyllnad av befintliga skydd

FMV har även tecknat ett ramavtal med leverantören Mehler Vario System som gör det möjligt att beställa ytterligare Kroppsskydd 12. Bakgrunden till avtalet är att Sverige behöver återanskaffa kroppsskydd för att ersätta de som sänts till Ukraina under det pågående kriget. En annan anledning är att FMV parallellt förbereder en större upphandling av kroppsskydd med förväntade leveranser under 2024 eller 2025. Ramavtalet är tänkt att täcka Försvarsmaktens behov av kroppsskydd till dess.

– Det är viktigt att säkra tillgången till kroppsskydd, både nu och under de närmaste åren. Det gäller i synnerhet med tanke på situationen i Ukraina och det nuvarande omvärldsläget, säger Marvin Lifbom.

 

Signering av avtal om kroppsskydd.

Lars Falk, stabschef för verksamhetsområde Logistik på FMV , och representanter från TYR Tactical skriver på avtalet. Foto: FMV

Publicerad: 2022-06-20