Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nytt ledningsstödsystem för den svenska delegationen inom NNSC, Korea

Neutrala nationernas övervakningskommission, NNSC, övervakar efterlevnaden av vapenstilleståndsavtalet på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Sverige deltar i det arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp. I slutet av maj driftsatte ett FMV-team ett nytt ledningsstödsystem för den svenska delegationen inom NNSC i Korea.

Överlämning av ledningssystemet skedde till chefen för delegationen NNSE, Generalmajor Lars-Olof Corneliusson till höger, till vänster projektmedlemmen Jonas Gräf.

FMV har i uppdrag att anskaffa och vidmakthålla ledningsstödsystem för Försvarsmaktens internationella insatser, med ett samordnat deltagande ifrån Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS.

– Ledningsstödsystemet för NNSC, som nu driftsatts, är en konfiguration av Försvarsmaktens ledningssystem LSS Insats, säger Dan Wallin, projektledare ledningssystemmateriel FMV.

Under 2017 anmälde den svenska delegationen i Korea ett behov av ledningsstödsystem för insatsen, eftersom de behövde en ersättare för det befintliga amerikanska systemet som skulle stängas för dem. Under 2018 gjorde Försvarsmakten en beredning av detaljerad behov- och kravbild och 2019 fick FMV i uppdrag att anskaffa och driftsätta ett nytt system. Driftsättningen var initialt planerad till första kvartalet 2020, men försenades på grund av Covid-19. 

Säkerställa smidig driftsättning

I februari 2021 gjorde FMV-teamet en rekognoseringsresa till Korea. Syftet var att detaljrekognosera på plats för att kunna säkerställa en smidig driftsättning och att kvalitetssäkra den tänkta systemlösningen.

Efter driftsättningen i maj lämnade FMV över ledningsstödsystemet till chefen för delegationen NNSE, generalmajor Lars-Olof Corneliusson.

– FMV har ansvarat för planering, anskaffning, realisering, driftsättning, dokumentation och utbildning. Vi kommer också att ansvara för ändringshanteringen av ledningsstödsystemet, säger Dan Wallin.

Fakta NNSE

Konfigurationen av LSS INSATS avsedd för Korea medger:

  • Stabsstöd: Lokal (i Korea) och central filarea (hemma i Sverige), officepaket och personlig samt gemensam kalender
  • Internetstöd: Surf, streamingtjänster, sociala medier, internetmeddelande och videosamtal
  • Meddelandestöd: Personligt mail, rollmail, förbandsgemensam mail och chat i Skype
  • Videokonferensstöd: Skype for Business
  • Talstöd: Skype for Business, mobiltelefon (FM tjänstemobiler), lokal telefoni, BGAN och Iridium

Publicerad: 2021-06-09