Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV installerar nytt ledningsstödsystem för markförband

FMV har nu gjort den tredje leveransen av ledningsstödsystemet Battle Management System, BMS. Skaraborgs regemente, P4 i Skövde, var först ut med att få det nya ledningsstödsystemet installerat i sina fordon.

Skärm med en karta, LSS BMS

Målsättningen med det nya ledningsstödsystemet är att öka förmågan till ledning och lägesuppfattning hos i första hand Försvarsmaktens markförband.

Skaraborgs regemente, P4 i Skövdes fordon

Skaraborgs regemente, P4 i Skövde, var först ut med att få det nya ledningsstödsystemet Battle Management System, BMS installerat i sina fordon.

Magnus Ernfors och Richard Berg

Magnus Ernfors är chef systemledning armé vid FMV och Richard Berg är projektledare för det nya ledningsstödsystemet för markförband.

– Det här är en viktig milstolpe för arméns digitalisering, säger Magnus Ernfors, Systemledning Armé  FMV.

BMS är det samlade tekniska ledningsstödet på stridsteknisk och taktisk nivå, inom och mellan bataljoner upp till och med brigad. Det omfattar ledningsstöd från soldat upp till och med brigad, med fokus på fordonsburna ledningsstödsystem inom en bataljon.

Målsättningen är att öka förmågan till ledning och lägesuppfattning hos i första hand Försvarsmaktens markförband.

Arbetet med installation och driftsättning av BMS v3.1 har pågått under våren. Fordonen och systemet ska nu verifieras och valideras av FMV Test och Evaluering innan slutlig leverans till Försvarsmakten.

Det nya systemet, med digitaliserade lösningar, innebär ett väsentligt tekniklyft för ledningsstödsförmågan i markstridskrafterna.

Rickard Berg
Projektledare FMV

Nya förmågor BMS v3.1

BMS v3.1 är den tredje versionen som överlämnas till Försvarsmakten, tidigare versioner har varit BMS 2.0, och BMS 2.1. BMS v3.1 har följande fokus:

  • Tillför tal och dataradion Ra570 i BMS
  • Tillför radio Ra1513 i BMS
  • Tillför ny version av KomNod i BMS
  • Tillför uppgradering av operativsystem, win 7 till win 10
  • Tillför nya maskinvaror för C2SLB
  • Utökar gränsytor mot radiosystem
  • Utökar stödet för driftledning av BMS
  • Tillför funktioner för snabb stridsledning i BMS
  • Utökar plattformar som ska bära BMS.

Publicerad: 2021-07-02