Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nyutrustade mätstationer ska öka förmågan inom marin signaturmätning

FMV har beställt en modifiering av två befintliga stationer för signaturmätning. Affären med Saab Dynamics AB innebär att i princip all utrustning i de marina mätstationerna moderniseras.

En av Försvarsmaktens signaturmätstationer.

En av Försvarsmaktens signaturmätstationer.

– Med ny utrustning ökar livslängden på signaturmätstationerna avsevärt. Det ger en ökad signaturmätningsförmåga och kommer att underlätta framtida uppdateringar av systemen som ryms i stationerna, säger Andreas Mollberg, projektledare vid FMV.

Redan i februari 2021 tecknade FMV ett avtal med leverantören Saab Dynamics AB om utveckling av marina signaturmätstationer. Projektet omfattade bland annat utveckling av mätsystemen och dess IT-miljö, samt framtagning av ett referenssystem. I avtalet finns ett flertal optioner för bland annat modifiering av ett antal stationer, varav vissa optioner nu blivit utlösta, däribland omsättning av två mätstationer.

Ett fartygs signatur avgör hur väl det syns, hörs eller på annat sätt går att upptäcka. Med moderna signaturmätstationer får våra fartyg och ubåtar större kontroll över den egna signaturen och kan därmed minimera risken att upptäckas.

Leverans av de moderniserade mätstationerna sker under 2026.