Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Ökad förståelse för hur materielen används

Elin följde med Försvarsmaktens flygbasjägare under en övning för att få veta mer om hur man använder den materiel som hennes enhet på FMV anskaffar till dem. Otroligt värdefull erfarenhet för mitt arbete, konstaterar hon.

Elin tog tåget till Kiruna, sedan buss till Nikkaloukta och vandrade 22 km och anslöt till Flygbasjägarna vid det basläger de hade upprättat i Tarfaladalen. Det blev sex dagar i fält där man övade på en del av Flygbasjägarnas uppgifter, att kunna undsätta flygande personal i alla typer av terräng.

– Jag var med under en del av deras övningar, dels vandrade vi över morän och snöfält och vidare över glaciärer med glaciärsprickor. Vid en topp-tur klättrade vi upp på Södra klippberget som är 1740 meter över havet, berättar Elin.

Jobbar som systemingenjör

Elin jobbar som systemingenjör inom området Fältförplägnad och Säkerhetsmateriel klättring, ett materielområde inom FMV med stor variation baserat i Östersund.

Här jobbar man bland annat med vattenrening, kokutrustning och tält. Säkerhetsmateriel klättring används av samtliga vapenslag inom Försvarsmakten och i många olika situationer, under vatten, på vatten, på mark och byggnader, i torn och i luften.

Fjället

Övningarna som Elin följde med Försvarsmaktens flygbasjägare på tog henne över glaciärer med glaciärsprickor och upp på toppar som Södra klippberget, 1740 meter över havet. Och trots att det var i månadsskiftet augusti – september fick Elin uppleva sitt första snöfall för säsongen. Här i ett av Sveriges klimatmässigt tuffaste områden får materielen visa vad den går för. Det blev en värdefull vecka som gav Elin många nya erfarenheter och saker att reflektera över i sitt jobb som systemingenjör på FMV.

Elin på berget

Övningarna som Elin följde med Försvarsmaktens flygbasjägare på tog henne över glaciärer med glaciärsprickor och upp på toppar som Södra klippberget, 1740 meter över havet. Och trots att det var i månadsskiftet augusti – september fick Elin uppleva sitt första snöfall för säsongen. Här i ett av Sveriges klimatmässigt tuffaste områden får materielen visa vad den går för. Det blev en värdefull vecka som gav Elin många nya erfarenheter och saker att reflektera över i sitt jobb som systemingenjör på FMV.

Vandring på fjället

Övningarna som Elin följde med Försvarsmaktens flygbasjägare på tog henne över glaciärer med glaciärsprickor och upp på toppar som Södra klippberget, 1740 meter över havet. Och trots att det var i månadsskiftet augusti – september fick Elin uppleva sitt första snöfall för säsongen. Här i ett av Sveriges klimatmässigt tuffaste områden får materielen visa vad den går för. Det blev en värdefull vecka som gav Elin många nya erfarenheter och saker att reflektera över i sitt jobb som systemingenjör på FMV.

Elin klättrar på fjället

Övningarna som Elin följde med Försvarsmaktens flygbasjägare på tog henne över glaciärer med glaciärsprickor och upp på toppar som Södra klippberget, 1740 meter över havet. Och trots att det var i månadsskiftet augusti – september fick Elin uppleva sitt första snöfall för säsongen. Här i ett av Sveriges klimatmässigt tuffaste områden får materielen visa vad den går för. Det blev en värdefull vecka som gav Elin många nya erfarenheter och saker att reflektera över i sitt jobb som systemingenjör på FMV.

– Vår funktionsföreträdare för säkerhetsmateriel klättring inom Försvarsmakten nämnde att det skulle vara möjligt för mig att medverka vid en övning och jag fick grönt ljus att delta från mina chefer, så jag packade ryggsäcken och anslöt till övningen, säger Elin. 

Nya erfarenheter och funderingar

Syftet var att närvara i den typ av miljö där soldaterna verkar och nyttjar sin materiel för en vidare förståelse. Konkret innebar det att Elin fick känna på yttre faktorer där vädret varierade från soligt och stabilt till snöfall med vind på 28 m/s i byarna.

– För mig var det en värdefull vecka med många nya erfarenheter och viktiga reflektioner över materielen. Ett mervärde var de diskussioner och upplevelser som bara går att få på plats, säger Elin.

– Och jag har förstått att övningsledare och flygbasjägarna uppskattade FMV:s närvaro under övningen. Jag upplevde också att det fanns en nyfikenhet på hur FMV arbetar med att anskaffa materielen.

Publicerad: 2021-10-25