Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Översyn av materielförsörjningsstrategin för det militära försvaret

I dag meddelade regeringen att FMV:s tidigare generaldirektör Gunnar Holmgren får uppdraget att redovisa en strategi för det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster i fred, kris och krig. Uppdraget ska slutredovisas senast den 4 maj 2022.

– FMV välkomnar en översyn av materielförsörjningsstrategin. De frågor som utredningen har i uppdrag att utreda är angelägna. Ytterst handlar det om hur vi på bästa sätt långsiktigt och uthålligt ska säkerställa försvarets operativa förmåga, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson.

I uppdraget ingår att klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen, analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen. Syftet med strategin är att understödja det politiska beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

– Utredningen blir ett tillfälle att sammanhållet och strategiskt belysa materielförsörjningen ur flera perspektiv: försörjningstrygghet, väsentliga säkerhetsintressen och internationella förutsättningar är faktorer FMV anser ska vägas in. Vi ser gärna att ett fördjupat arbete bör göras för att definiera omfattning och innehåll av beslutade väsentliga säkerhetsintressen, säger Göran Mårtensson.

Läs direktiven på regeringen.se

Publicerad: 2020-11-12