Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Övnings- och simulatorsystem för svenska armén

FMV har tecknat ett ramavtal med Saab inom området övnings- och simulatorsystem. Samtidigt lades de första beställningarna på cirka 340 miljoner kronor.

Ramavtalet för militära övnings- och simulatorsystem som FMV tecknat med Saab är på tre år.

De första beställningarna som FMV lägger beställning på inom det nya ramavtalet omfattar övnings- och simulatorsystem för pansarvärnsvapen, fordons- och soldatsystem samt all nödvändig kringutrustning.

Motivet för anskaffningen av övningssystemen är att ge användaren den bästa möjliga träningen i realistiska övningar och inför skarpa insatser. Övningssystemen är interoperabla, vilket gör att de fungerar vid övningar med andra länder som har motsvarande system.

Det initiala beställningsvärdet är cirka 340 miljoner kronor och leveranser kommer att ske under perioden 2023-2025. Ramavtalet har ett möjligt beställningsvärde på upp till ytterligare cirka 110 miljoner kronor.