Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

PFAS-fri släckvätska levereras med nya räddningsbilar

PFAS-föroreningar från historisk användning av släckvätskor, brandskum, har under många år varit föremål för omfattande uppmärksamhet i både media och samhället i stort. En återkommande fråga har varit när flygvapnet kan börja nyttja en PFAS-fri släckvätska. Svaret är år 2023.

Räddningsbil sprutar släckvätska för att släcka eld i en flygplansmodell i naturlig storlek.

Att öva med den nya vätskan kommer vara viktigt för flygvapnets räddningstjänst, bland annat för att det ställs högre krav på kunskap hos enskild räddningspersonal för att optimera släckvätskans potential. Foto: Henrik Troedsson, FMV.

Räddningsbil typ II.

Räddningsbil typ II. Foto: Henrik Troedsson, FMV.

För snart två år sen fattade flygvapnet beslut om att endast PFAS-fri släckvätska ska nyttjas i de nya brand- och räddningsfordon som snart ska börja levereras. FMV fick uppdraget att anskaffa släckvätskan i oktober 2021 och ett intensivt upphandlingsarbete drog igång.

– Den stora utmaningen har varit att få ihop flygvapnets kravbild på prestanda kombinerat med en låg risk för människors hälsa och miljön. Vi vill ju inte bara köpa en PFAS-fri släckvätska, utan också undvika att den innehåller kemiska ämnen som är lika illa eller värre än PFAS, säger Tina Branting, miljösamordnare FMV.  

Flygvapnet har beställt 22 stycken räddningsfordon av typ II, som ska ersätta de befintliga bilarna. I november genomförde FMV leveranskontroll och Factory Acceptance Test på den första bilen, samt utbildning av personal. Leverans av bilarna till flygvapnet förväntas starta under andra kvartalet 2023.    

– Uppdraget att ta fram en PFAS-fri släckvätska är kopplat direkt till detta fordon. Det ska finnas både ramavtal och vätska på plats vid leveransen av bilarna, säger Dennis Norin, projektingenjör brand och räddningsmateriel, FMV.

Vid upphandlingen av den nya släckvätskan har FMV använt en mervärdesmodell, i syfte att premiera släckvätskor med hög teknisk prestanda och låg miljöpåverkan.

– Det var redan från start en självklarhet att hälso- och miljöperspektivet skulle väga tungt, mot bakgrund av de dåliga erfarenheterna från användning av släckvätskor som innehåller PFAS, säger Tina Branting. 

– Det har varit både intressant och utmanande att komma fram till rätt nivå på kraven, vi har fått tänka på alternativa sätt att jobba med den här upphandlingen, säger Dennis Norin.

Praktiska brandprov och PFAS-analyser

PFAS-fria släckvätskor har generellt en lägre teknisk prestanda än de PFAS-baserade vätskorna, då de saknar den filmbildande förmågan som PFAS ger.  Av den anledningen var det mycket viktigt att innan tilldelning av kontraktet utvärdera prestandan på släckvätskorna i upphandlingen. Detta gjordes genom praktiska brandprov, som genomfördes hos Research Institutes of Sweden, RISE, i Borås. Att släckvätskorna uppfyllde upphandlingens definition av PFAS-fri verifierades genom kemiska analyser, så kallad TOP-analys, av ett oberoende laboratorium.

Resultatet av upphandlingen är att det nu finns ett ramavtal på en PFAS-fri släckvätska.

– Att öva med den nya vätskan kommer vara viktigt för flygvapnets räddningstjänst. Inte bara för att det taktiska uppträdandet är om än mer viktigt nu, utan även för att det ställs högre krav på kunskap hos enskild räddningspersonal för att optimera släckvätskans potential, säger Dennis Norin.

FMV har gett uppdrag till ett flertal laboratorier att utföra olika miljöanalyser på den nya vätskan, ett arbete som förväntas bli klart till sommaren.

– Syftet är att vi ska kunna beskriva för flygvapnet vilka miljörisker som finns, hur de ska omhänderta dem och riskreducera vid behov, säger Henrik Troedsson, chef Flygbassystem FMV.

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen.

Publicerad: 2023-01-19