Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Rakettester på provplats Älvdalen

FMV verifierar och validerar den materiel som vi upphandlar för leverans till Försvarsmakten. Men på våra provplatser tar vi också emot externa kunder, så som försvarsindustri och andra länders försvarsmakter.

– Anledningen till att de vill genomföra prov i Sverige är att det i Europa finns mycket få ställen som är stora nog för att tillåta skarpskjutning med moderna vapensystem. Om man dessutom använder laserstyrda system tillförs ytterligare komplexitet, som svårligen kan hanteras på kontinenten, säger Michael Lind, FMV Test och Evaluering.

FMV Test och Evaluering har en lång historia av att genomföra projekt för nationella och internationella kunder. En sådan kund är en större försvarsindustri från Belgien, som för en tid sedan genomförde utprovning av styrda och ostyrda raketer på FMV:s provplats i Älvdalen.

– De har varit här tre gånger under egen flagg och vid två tillfällen har de deltagit i de kampanjer, som en annan kund, Airbus Helicopters, har genomfört i Älvdalen. Vid det senaste tillfället genomfördes skarpskjutning av ostyrda och laserstyrda raketer mot flera olika måltyper. Nytt för denna gång var att raketerna även avfyrades ifrån ett större hjulfordon och inte från helikopter eller stationär avfyrningsramp, säger Bengt Gustavsson, FMV Test och Evaluering.

Att ta emot externa kunder bidrar till beläggning på provplatserna, vidmakthållande och utveckling av kompetens. Det ger också ett viktigt bidrag till finansieringen av FMV:s verksamhetsområde Test och Evaluering. Dessutom ger samarbetet med externa kunder FMV och Försvarsmakten möjlighet att arbeta med, och inhämta kunskap om, vapensystem som inte används i den svenska Försvarsmakten.

– Vid kampanjen på Älvdalen besökte tre representanter ifrån Försvarsmaktens Arméstab verksamheten och fick möjlighet att se skjutningarna, samt diskutera med den belgiska kunden, säger Michael Lind, som ledde projektet. 

– Verksamheten med externa kunder är ett viktigt komplement till vår ordinarie verksamhet och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med denna specifika kund, säger Anders Hedman, chef Test och Evaluering Mark.

Ett av provmomenten var raketskjutning från hjulfordon.

Publicerad: 2021-05-20