Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar ramavtal för tekniska konsulter inom verksamhetsområde ledningssystemmateriel - C2

För att stödja FMV i framtagning av tekniskt underlag för utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens ledningssystem inom Armén och marina sjöinformationssystemet har FMV tecknat ett ramavtal för tekniska konsulter med konsultföretaget C.A.G Consoden AB.

Syftet med ramavtalet är att FMV ska kunna få stöd och helhetsåtagande av en leverantör för det arenaspecifika teknikområdet C2 (Command and Control) inom FMV:s verksamhetsområde Ledningssystemmateriel.

Arbetsuppgifterna avser tekniskt underlag inom teknikområde C2. Ett område som har sin tyngdpunkt i verksamhet för utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens ledningssystem inom Armén och marina sjöinformationssystemet.

Uppdragen kommer att kunna utföras både i form av inhyrd personal och i form av uppdragskonsulter. 

Ramavtalet omfattar tre år med option på ytterligare fyra år.