Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Så nära skarpt läge det går

Med hjälp av fjärrstyrda målrobotar utvärderar FMV luftförsvaret på Visbykorvetterna. Robotarna är så nära ett skarpt fientligt mål det går utan att säkerheten för eget fartyg äventyras.

När fartygschefen, Nina Vinde, och hennes besättning på HMS Visby styr ut på till sjöss är det riggat och klart för de utvärderande proven av fartygets luftförsvarssystem. För att skydda fartyget från luftangrepp har fartyget ett helintegrerat och automatiskt luftförsvarssystem som består av passiva och aktiva sensorer, en 57-mm automatkanon med ett eldledningssystem samt ett motmedelssystem.

– Som leverantör till Försvarsmakten vill vi se till att det vi levererat fungerar som det är tänkt, och här är det alla de olika delarna i luftförsvaret och samspelet med fartyget och dess besättning som vi tittar på, säger Anna Karin Werner, handläggare luftförsvar vid FMV.

Vid de här proven studerar vi alla olika delarna i luftförsvaret och samspelet med fartyget och dess besättning. Det säger Anna Karin Werner som är handläggare luftförsvar vid FMV. Foto: Anders Åberg

Vid de här proven studerar vi alla olika delarna i luftförsvaret och samspelet med fartyget och dess besättning. Det säger Anna Karin Werner som är handläggare luftförsvar vid FMV. Foto: Anders Åberg

FMV GENOMFÖR PROVEN MED LUFTFÖRSVARSSYSTEMEN I SAMARBETE MED PROVTURSKOMMANDOT OCH 3.E SJÖSTRIDSFLOTTILJEN. Foto: Kjell Enmark

FMV GENOMFÖR PROVEN MED LUFTFÖRSVARSSYSTEMEN I SAMARBETE MED PROVTURSKOMMANDOT OCH 3.E SJÖSTRIDSFLOTTILJEN. Foto: Kjell Enmark

Visbykorvetternas 57 mm-pjäs

Visbykorvetternas 57 mm-pjäs

Målrobot redo att avfyras. Foto: Tina Skiöld

Målrobot redo att avfyras. Foto: Tina Skiöld

Målrobot. Foto: Tina Skiöld

Målrobot. Foto: Tina Skiöld

En avskjutningsramp och annan teknik för målrobotarna har monterats på land av personalen från FMV Test och evaluering. Det är första gången som den här typen av målrobotar används för att testa svenska korvetters luftförsvar.

– Vi flyger målrobotarna från en ledningscentral i ett antal förutbestämda banor på varierande höjder. Målen följdes sedan av fartygets sensorer och ledningssystem, säger Petter Nordbeck, provledare FMV T&E.

Med hjälp av en fjärrutlöst fallskärm landar robotarna i vattnet förutom när man genomförde skjutning mot målet med skarp artilleriammunition.

Med de här målrobotarna kommer vi så nära den riktiga hotbilden det går utan att riskera säkerheten för eget fartyg. Det gör att vi får mycket värdefull data för att utvärdera luftförsvaret på ett bra sätt.

Nils Grandin
Provledare FMV

Publicerad: 2021-03-08