Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Samarbete för nya pansar- terrängbilar

Sverige går in i tekniskt samarbete med Finland, Estland och Lettland för utveckling av ny pansarterrängbil. Samarbetet grundar sig på ett EU-direktiv för delade kostnader av utvecklingsarbete. Finska Patria är vald som industriell samarbetspartner och Finland är så kallad lead-nation för programmet. Det är också en del i det finsk-svenska FISE-samarbetet.

Pansarterrängbil Patria 6x6

Förutom Sverige har Finland, Estland och Lettland tecknat sig för att vara med och dela på kostnaderna för utveckling av ny pansarterrängbil. På bilden Patrias trupptransportvagn på 6x6-hjulschassi med en vapenstation av typen ring-mount.

FMV har som representant för Sverige undertecknat en teknisk överenskommelse med Finland, Estland och Lettland om att gemensamt ta fram en ny pansarterrängbil. Arbetet görs inom ramen för forsknings och teknikutvecklings-programmet CAVS.

-Länderna har enats om en teknisk grund för de nya pansarterrängbilarna. De ska vara robusta, lätta att underhålla och vara så lika som möjligt mellan länderna, säger Håkan Larsson, projektledare FMV.

Målet är att uppnå hög teknisk likvärdighet för att sänka pansarterrängbilarnas kostnader över tiden samt uppnå interoperabillitiet. Vissa nationsanpassningar som vapen och ledningssystem kommer dock vara nödvändiga.

-Tekniskt så tar vi tar robustheten från Pansarterrängbil 203 och en del nyare teknik från Pansarterrängbil 360. Vi har exempelvis individuell hjulupphängning vilket ger en bra åkkomfort, säger Håkan Larsson.

Eftersom finska Patria är vald som industriell partner kommer grunden för utvecklingsarbetet vara Patrias nya 6x6-chassi.

Efter att utvecklingsarbetet är avslutat kommer länderna teckna egna avtal för produktionen med val av vilka förmågor man eventuellt vill beställa, exempelvis vagnar för trupptransport, ledning, ambulans, granatkastare med flera.

 

Fakta  

Programmet Common Armored Vehicle System (CAVS)  är ett Forsknings och teknikutvecklings-program enligt artikel 13 i EU-direktivet om försvars- och säkerhetsupphandling 2009/81/EG. Syftet är kostnadsdelning mellan nationerna när det gäller utveckling av gemensamma pansarhjulsfordon, och gemensam livscykelstödsförmåga. Finska Patria är vald som industriell partner för produktutveckling av CAVS-programmet.