Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Samarbete med Filippinerna om försvarsupphandlingar

FMV och Department of National Defence, DND, på Filippinerna har undertecknat ”Implementing Arrangement concerning the Procurement of Defence Materiel and Equipment”. Detta är en följd av det samförståndsavtal, MoU, som Sveriges och Filippinernas försvarsministrar undertecknade den 3 juni 2023 med fokus på anskaffning av försvarsmateriel.

Det Implementing Arrangement som man nu undertecknat möjliggör för svensk försvarsindustri att delta i försvarsupphandlingar på Filippinerna. Avtalet reglerar också det mellanstatliga samarbetet kopplat till dessa upphandlingar.

På Filippinerna pågår för närvarande ett omfattande moderniseringsprogram av deras försvarsmakt och det finns ett stort intresse för svenska system. De system som är aktuella under de närmaste åren är bland annat stridsflygplan, ledningssystem och AEW (flygande radar).

– Vi tar nu ett konkret och viktigt steg vidare i samarbetet med Filipinerna. Dörren är nu öppen för svenska försvarsföretag att delta i upphandlingar åt det filippinska försvaret, säger Joakim Wallin, chef för export på FMV.

 

Publicerad: 2024-05-22