Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Skyddande glas

FMV har upphandlat nya skyddsglasögon till svenska soldater som ger skydd mot splitter och laserhot. Ett ramavtal med leverantören Revision Military Ltd i USA garanterar leveranser under upp till sju år.

Det är inte bara för att se cool ut som man använder dem. De skyddar ögonen mot splitter, stenskott och olika former av laser. Något som är av största vikt för den enskilde soldaten och för förbandets förmåga att verka.

De ser ut som vanliga glasögon, men har helt andra egenskaper. Försvarsmakten får ett mycket avancerat skyddsglasögonsystem som på ett helt nytt sätt hanterar krav även på åldringsbeständighet för den här typen av produkter.

Anders Palm
FMV:s projektledare

Glasögonen är väldigt lika de som finns på den civila marknaden, med den avgörande skillnaden att de tål betydligt mer av splitter. De är inte skottsäkra men tål splitter med en ganska hög hastighet, berättar Anders Palm.

Skydd mot splitter och laser

Tre olika typer av skyddsglasögon ingår med fem olika siktskivor. Gul, grå och klar, används vid olika ljusförhållandena och när man genomför verksamhet där det finns risk för splitter, som vid skjutning och användning av handgranater. Men de används även av tornskyttar i fordon som står ute i hög hastighet och det finns risk för stenskott.

Skyddsglasögon 9, 10 och 11.

Modell 09 täcker bra och används i regn och rusk. Modell 10 är mer av en sportmodell. Om det finns risk för yrande splitter bör man välja 09. Modell 11, är lågprofilsglasögon för bland annat fallskärmshoppning där man utsätts för väldigt kraftig vindpåkänning, eller har ett ansiktsmonterat gränssnitt som kräver låg profil. För varje modell finns fem stycken siktskivor, gul, grå och klar samt två laserskyddssiktskivor.

FMV:s projektledare Anders Palm provar Skyddsglasögon modell 10.

Vi lyckades få produkter med mycket bra egenskaper till ett prisvärt avtal, säger FMV:s projektledare Anders Palm som här provar Skyddsglasögon modell 10.

De två laserskivorna har skydd mot de vanligaste laservåglängderna på slagfältet som inte är synliga för ögat utan ligger vid de infraröda våglängderna. En skiva skyddar även mot visuell grön laser.

– Laser mot ögat leder till allvarliga skador, risken för att bli blind är stor. Det gäller inte bara motståndarens lasrar, även de egna mörkerriktmedlen kan göra samma skada om det blir reflektioner. Belysningslaser som används för att underlätta bildförstärkningen har en stor spridning och är inte lika farliga, men det kan ändå ske olyckor. Och då är det bra att vara skyddad, även vid övningar, säger Anders Palm.

Utvärdering i labb och i fält

När FMV-projektet utvärderade produkterna från de olika anbudsgivarna kopplade man in FOI och externt mätningslabb. Även Markstridsskolan var med och testade produkternas användning i soldatmiljön.

– Att få alla skyddande förmågor utan att sikten genom glasen försämras är komplext. Polykarbonatlinsen är svår i sig, både att undvika dålig brytning  och att få den jämn och fri från optiska brytningseffekter. Den ska stå emot splitter men få igenom 87 procent, huvuddelen av det synliga dagsljuset, vilket är svårt. Sedan har vi laserdämpningen ovanpå det med dämpning i olika våglängder.

– I upphandlingen lyckades vi få produkter med de här egenskaperna till ett prisvärt avtal, säger Anders Palm.

FMV har upphandlat tre nya typer av skyddsglasögon. För varje modell finns fem stycken siktskivor, gul, grå och klar samt två laserskyddssiktskivor. Samtliga siktskivor skyddar mot en ballistisk kravbild för splitter och laserskyddsskivorna skyddar både mot den ballistiska kravprofilen samt mot det moderna stridsfältets laser-hotbild.

Publicerad: 2021-09-24