Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Stöd till innovation och försvarsförmåga genom EDF

FMV bjuder in till ett digitalt informationsmöte den 18 juni kl 13.00 - 16.30 kring den europeiska försvarsfonden, EDF. EDF omfattar forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierade med EU-medel och avser att förbättra innovationskapaciteten hos europeiska företag, lärosäten och institut, stärka försvarsförmåga och europeiskt samarbete.

Nu finns möjligheter för svenska företag, lärosäten samt institut att vara med och driva forsknings- och teknikutvecklingsprojekt inom försvarsområdet finansierade med EU-medel.

Bakgrunden är att den europeiska försvarsfonden, EDF, för perioden 2021 – 2027, verkar för att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för bland annat företag inom EU.

Programmet innebär bland annat möjligheter för Sverige att få externa finansiella medel för att genomföra europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt och att dela på utvecklingskostnader. Det sker i samarbete med andra EU-länder och deras företag med flera.

Den 18 juni bjuder FMV in till ett digitalt lanseringsmöte där deltagarna får lyssna till svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF och hur svensk försvarsförmåga, kompetens och konkurrensförmåga kan stärkas genom att delta i strategiska EU-projekt inom försvarsområdet.

Vad? Lanseringsmöte för EDF

När? 18 juni kl. 13.00-16.30

Var? Digital livesändning. https://lanseringedf.se/

Ingen anmälan krävs, sändningen kommer vara öppen för alla.

 

FMV har i uppdrag av regeringen att driva ett nationellt koordineringskontor för den europeiska försvarsfonden, EDF. EDF är föreslagen av EU-kommissionen för perioden 2021 – 2027. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. Regelverket för EDF förväntas träda i kraft i maj 2021.