Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Sverige erbjuder Gripen till Kroatien

Försvarets materielverk har i dag, med stöd av Sveriges ambassad i Kroatien, överlämnat ett mellanstatligt erbjudande till kroatiska myndigheter rörande nya stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen C/D.

I erbjudandet ingår förutom flygplan även logistisk support och utbildning av kroatisk personal.

 

Publicerad: 2020-09-09