Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Sverige och Frankrike ökar pansarvärnsförmågan

Sverige och Frankrike har tagit ytterligare steg i samarbetet inom pansarvärnsförmågan. Sedan slutet av förra året har officiella diskussioner pågått mellan Sverige och Frankrike om ett samarbete kring pansarvärnsroboten MMP.

Den 1 juli undertecknade länderna en avsiktsförklaring (Letter of Intent) för att inrätta ett bilateralt samarbete kring pvrobotkonceptet MMP med syfte att öka båda ländernas pansarvärnsförmåga.

Brigadgeneral Mikael Frisell och brigadgeneral Gael Diaz de Tuesta.

Avsiktsförklaringen undertecknades av brigadgeneral Mikael Frisell, C Armémateriel och brigadgeneral Gael Diaz de Tuesta från Direction générale de l'armement (DGA).

Samarbetet mellan FMV och DGA involverar även svensk och fransk industri (SAAB och MBDA).

Ländernas mål är att ha ett mellanstatligt avtal på plats före slutet av 2021.Som en förberedelse för kommande samarbete har FMV beställt ett smärre antal MMP-system av MBDA så att FMV och den svenska armén skall kunna genomföra prov- och försöksverksamhet under nästa år.

Publicerad: 2021-07-05