Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Sverige och Slovakien tecknar överenskommelse om stridsfordon 90

Sverige och Slovakien har tecknat en mellanstatlig överenskommelse i samband med Slovakiens köp av 152 stridsfordon av modell CV90, i Sverige kallad Stridsfordon 90, av BAE Systems. Fordonen kommer att tillverkas och levereras i samarbete med slovakisk industri. Kontraktet har ett värde av 14, 8 miljarder kronor.

Stridsfordon CV 9035

Slovakiens armé kommer i och med den här överenskommelsen att få den senaste modellen av CV 9035, kallad CV90MkIV.

Överenskommelsen undertecknades i Stockholm av respektive lands National Armament Director, Göran Mårtensson och Josef Zekucia, i närvaro av Slovakiens statssekreterare Marián Majer och Sveriges statssekreterare Peter Sandwall.

Slovakiens armé kommer i och med detta att få den senaste modellen av CV 9035, kallad CV90MkIV.

Av de 152 fordonen som är beställda är 110 infanteristridsfordon med D-serietorn med en 35 mm kanon. Resterande fordon består av ytterligare varianter av CV9035: kommando och kontroll, spaning, granatkastargrupp och ingenjörs- och bärgningsfordon. Avtalet omfattar även tränings- och utbildningssystem och taktiska simulatorer.

Överenskommelsen mellan länderna ger möjligheter till samverkan kring utbildning, övning, användning, underhåll och vidareutveckling av stridsfordonssystemet genom hela dess livscykel.

Publicerad: 2022-12-13