Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Symbolisk överlämning av Granatgevär 18

För närvarande genomför FMV ett projekt med syfte att statushöja det nya granatgeväret, GRG18. Den 25 oktober, i samband med arméns utbildningsdag på markstridsskolan i Kvarn, gjorde FMV en symbolisk överlämning av det första vapnet till Försvarsmakten.

– Det användes sedan direkt i en verkansförevisning, där besökarna fick se vapnet användas i praktiken, säger Hans Allenberg, chef soldatburna vapen och utbildningsmateriel, FMV verksamhetsområde Armé.

Projektet för att statushöja det nya granatgeväret, GRG 18, omfattar bland annat nya riktmedel som medger programmering av ammunition i eldröret.

– Det nya granatgeväret är utseendemässigt så gott som identiskt med de tidigare systemen, men är något kortare, har avsevärt lägre vikt tack vare moderna materialval, och ammunitionen kan programmeras i eldröret, säger Hans Allenberg.

– FMV:s projektledare, Peter Engström, har i samverkan med personal från Markstridsskolan slitit hårt för att få till överlämningen vid just det här tillfället, en dag med arméns framtida ledare i fokus. Jag är honom stort tack skyldig för att det lyckades, säger Hans Allenberg.

Bilden visar Jonas Lotsne, chef FMV verksamhetsområde Armé som överlämnar det första vapnet granatgevär 18 till Anders Svensson, ställföreträdande arméchef.

Jonas Lotsne, chef FMV verksamhetsområde Armé överlämnar symboliskt det första vapnet till Anders Svensson, ställföreträdande arméchef. Vapnet användes direkt i verkansförevisningen.

Peter Engström, FMV, håller i granatgevär 18.

Peter Engström, FMV, projektledare för det nya granatgeväret.

Publicerad: 2022-10-27