Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Teknik som kan rädda liv

Kan obemannade flygande farkoster leverera sjukvårdsförnödenheter i kris och krig? Det undersöker FMV tillsammans med Försvarsmaktens kompetenscentrum för sjukvård och för obemannade flygande farkoster.

Uppdraget var att se om obemannade flygande farkoster kan vara en resurs för att leverera kritiska sjukvårdsförnödenheter till en skadeplats i syfte att rädda liv. Tekniken finns idag men den är inte prövad i en militär kontext.

Tre blodpåsar skulle de obemannade farkosterna leverera till en given plats. Foto: Robin Krüger, Försvarsmakten

Tre blodpåsar skulle de obemannade farkosterna leverera till en given plats. Foto: Robin Krüger, Försvarsmakten

En jetdriven fjärrstyrd farkost redo för start. Foto: Robin Krüger, Försvarsmakten

En jetdriven fjärrstyrd farkost redo för start. Foto: Robin Krüger, Försvarsmakten

Vid en utvärdering som genomfördes vid flygplatsen i Karlsborg studerade man om Försvarsmakten kan skapa bättre möjligheter till sjukvård och omhändertagande i sina brigader. Försvarsmedicincentrum, FömedC, och Livregementets husarer, K 3, som är Försvarsmaktens kompetenscentrum för obemannade flygande farkoster bjöd tillsammans med Försvarets materielverk, FMV, in aktörer och deras systemlösningar på det här området.

– Vi har undersökt marknaden för att se vilka företag som har autonoma eller fjärrstyrda farkoster som lämpar sig för transport av sjukvårdsförnödenheter. Sedan har vi i dialog med aktuella företag sett till så att de på bästa sätt kan bidra med sina flygsystem vid utvärderingstillfället, säger Johan Dahlbäck, systemingenjör på FMV.

Civila företag visade sina lösningar

Under två dagar demonstrerades sex olika flygsystem i varierande storlek, från den minsta på 4 kilo till det största systemet på 200 kilo. Uppdraget under denna demonstration var att med den obemannade farkosten leverera tre påsar blod till en given plats, efter en viss tid i luften. En uppgift vald för att påvisa en mängd faktorer och en komplexitet samtidigt som det uppenbart är en leverans som kan rädda liv.

– System för att hantera det här finns utvecklat på den civila marknaden, vi vill nu se hur vi kan sätta det i en militär kontext, säger Mikael Widfeldt, utvecklingsofficer på K 3.

En helikopterliknande farkost levererar sin livräddande last med fallskärm. Foto: Henrik Börjesson

En helikopterliknande farkost levererar sin livräddande last med fallskärm. Foto: Henrik Börjesson

Johan Dahlbäck är systemingenjör vid FMV Flygmateriel och den som hållit samman arbetet kring utvärderingen från FMV:s sida. Foto: Robin Krüger, Försvarsmakten

Johan Dahlbäck är systemingenjör vid FMV Flygmateriel och den som hållit samman arbetet kring utvärderingen från FMV:s sida. Foto: Robin Krüger, Försvarsmakten

Deltagande aktörer kom från olika länder och har i mer eller mindre utsträckning verksamhet som redan idag hanterar det som Försvarsmakten efterfrågar. Samtliga uppfyllde det efterfrågade – att med sin farkost leverera till en given plats.

Tre påsar blod till givenplats

– Alla aktörer har levererat över förväntan. De har verkligen tagit det här på allvar. Det är också intressant att se flera olika system och vad de är kapabla till, och att denna förmåga är väl utvecklad och eftersökt i den civila sjukvården, säger Mikael Widfeldt.

Efter genomförd demonstration av de olika aktörerna sker nu en utvärdering av det insamlade materialet för att se hur det kan omhändertas och utveckla Försvarsmaktens verksamhet och i slutändan – rädda liv och förbättra logistiken.

Publicerad: 2020-10-23