Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Tjeckiska Flygvapnet uppgraderar JAS 39 Gripen

Under februari har FMV levererat en uppgradering av Tjeckiens tolv ensitsiga och två tvåsitsiga JAS 39 Gripen som en del i avtalet mellan FMV och tjeckiska Försvarsdepartementet.

Jas 39 Gripen från det Tjeckiska flygvapnet i luften

Uppgraderingen som FMV har levererat för det tjeckiska flygvapnets 14 Gripenflygplan omfattar både hårdvarumodifieringar och ny mjukvara i såväl flygplan som stödsystem. Foto: Saab.

Uppgradering av de tjeckiska JAS 39 C/D-flygplanen med tillhörande stödsystem som FMV har genomfört höjer stridsflygplanens förmåga ytterligare. Uppgraderingen är en viktig del inför Tjeckiens kommande ombasering till Litauen i april, då de ingår i den kontinuerliga incidentberedskap som Nato håller i Baltikum.

Den faktiska uppgraderingen genomfördes under några veckor i mitten av februari. Men det underliggande arbetet för att möjliggöra uppgraderingen är omfattande och har pågått sedan våren 2021 med personal från FMV, FMV Test & Evaluering och Saab.

Uppgraderingen omfattar både hårdvarumodifieringar och ny mjukvara i såväl flygplan som stödsystem. Omfattande tester har genomförts. Detta är nu klart och efter den genomförda utrullningen har Tjeckien den senaste versionen av JAS 39 Gripen C/D som huvudkomponent i sitt luftförsvar.