Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Livstidsförlängning av Torpedsystem 62

FMV har lagt en första beställning av livstidsförlängning Torpedsystem 62 till Saab. Ordervärdet är 485 miljoner kronor och leveranser kommer att ske under 2020-2024.

Odd Werin, chef FMV verksamhetsområde Marinmateriel och Anne-Marie Vösu, director Saab Dynamics AB.

Beställningen ingår i ett livstidsförlängningsprogram för det tunga torpedsystemet och innefattar främst en översyn av hela torpedsystemet, anpassningar och funktionsförbättringar. Beställningen innefattar även förberedelser inför kommande etapper av livstidsförlängningsprogrammet.

– Torpedsystem 62 är huvudvapnet ombord på den svenska marinens ubåtar, denna beställning är en mycket viktig del för att systemet fortsatt skall kunna användas på ett säkert sätt, säger Johan Clasén, FMV Marin undervattensvapen.

Torpedsystem 62 är ett tungt torpedsystem för strid mot mål vid havsytan samt undervattensmål. Torped 62 är utrustad med ett avancerat framdrivningssystem med kapacitet för hög hastighet och lång uthållighet, kombinerat med en avancerad målsökare utvecklad med den svenska marinens operationsområde i fokus.

Publicerad: 2020-07-09