Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Uppgradering av Gripen C/D

FMV beställer tjänster från Saab för att bibehålla stridsflygplanet JAS 39 C/D operativt relevant till mitten av 2030-talet. Arbetet syftar till att bibehålla och utöka tillgängligheten men ger även en rad förmågehöjningar. Beställningsvärdet är 500 miljoner kronor.

JAS 39 C/D är det stridsflygsystem som Försvarsmakten använder idag och kommer att använda i många år framöver.

Vi lägger den här beställningen för att påbörja ett arbete för att säkra Försvarsmaktens behov av fortsatt hög förmåga och tillgänglighet för JAS 39 C/D fram till mitten av 2030-talet.

Ingela Mathiasson
chef Flygmateriel FMV

Som grund till beställningen ligger en omfattande förstudie som genomförts i samverkan mellan FMV, Försvarsmakten och industrin under 2021.

Det som FMV beställer nu är inledande arbeten som krävs för att säkerställa tidplanen. Kompletterande beställningar kommer göras löpande under 2022.

Arbetet ska säkra en kostnadseffektiv lösning under den långa period som flygplanen kommer att användas av Försvarsmakten. Det innefattar även en harmonisering med JAS 39 E Gripen för att möjliggöra samverkan mellan de två versionerna av Gripensystemet.

Publicerad: 2022-04-11