Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Uppgradering av Gripen C/D

På uppdrag av Försvarsmakten har FMV har idag tecknat avtal med Saab om förmågehöjning och säkerställande av tillgänglighet för flygsystemet Gripen C/D till mitten av 2030-talet.

Ordervärdet uppgår till cirka 3,5 miljarder kronor och beställningen ska genomföras under 2023-2029. Kontraktet innefattar även optioner för FMV att under kommande år lägga ytterligare beställningar för fortsatt förmågeutveckling.

Förmågehöjningen ger Sverige ett effektivare och mer kraftfullt stridsflyg, vilket bland annat innefattar förbättrad flygprestanda och effektivare sensorsystem inom såväl egenskydd, målinmätning som spaning. Även förutsättningarna för attackförmågan utvecklas och förstärks. En fortsatt god tillgänglighet säkerställs under lång tid samtidigt som möjligheterna till att parallellt operera Gripen E och C/D utökas.

– Uppgraderingen ger Försvarsmakten en starkare stridsflygförmåga och möjliggör drift av JAS 39C/D till mitten av 2030-talet säger Ingela Mathiasson, chef Flygmateriel vid FMV.

JAS Gripen i luften.

Foto: Pia Ericsson, FMV

Publicerad: 2022-12-16