Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Utbildning och träning på Sveriges nya luftvärnssystem

Utbildning på Luftvärnssystem 103, Patriot, är en viktig del i FMV:s åtagande att leverera fyra eldenheter där den först eldenheten överlämnas till Försvarsmakten i november.

De olika komponenterna till Luftvärnssystem 103, Patriot, har rullat in till FMV:s projektkontor vid luftvärnsregementet i Halmstad där materiel till den första av totalt fyra eldenheten har satts samman till ett fungerande system.

Den amerikanska leverantören har under ledning av US Government genomfört en så kallad SICO, System Integration Check Out. Det är en funktionskontroll där man kontrollerar att allt är på plats, först testar man de enskilda systemen och sedan kopplar man ihop helheten och provar hela avfyringskedjan.

– Från FMV:s sida har vi haft personal på plats hela tiden för att underlätta arbetet. Vi gjorde även en hel del förberedande arbete inför själva funktionskontrollen som den amerikanska personalen sedan genomförde. De var väldigt nöjda med den support de har fått från oss, säger Henrik Bergqvist, FMV.

Utbildning på den svenska versionen av Patriot

Ett luftvärnssystem som ska bekämpa ballistiska robotar och kryssningsmissiler behöver utbildad personal som kan hantera avancerad teknik på ett säkert sätt. Caroline Gartvall, biträdande projektledare för projektet på FMV, ansvarar för utbildningen som genomförs både i USA och på plats i Halmstad.

Caroline Gartvall, biträdande projektledare vid FMV.

Det är viktigt att operatörer, tekniker och underhållspersonal får utbildning på vår egen materiel för att de på egen hand ska kunna sköta och underhålla systemet, säger Caroline Gartvall, biträdande projektledare vid FMV.

Svenska operatörer, tekniker och underhållspersonal får utbildning på den senaste versionen av Patriot-systemet. Här lavett med PAC3-robot.

Svenska operatörer, tekniker och underhållspersonal får utbildning på den senaste versionen av Patriot-systemet. Här lavett med PAC3-robot.

Elverk till Luftvärnssystem 103 driftprovas.

Elverk till Luftvärnssystem 103 driftprovas.

Personal från FMV Test och Evaluering genomför förberedande prov med radarenheten till Luftvärnssystem 103.

Personal från FMV Test och Evaluering genomför förberedande prov med radarenheten till Luftvärnssystem 103.

– Vi har skickat personal från Försvarsmakten till USA på utbildning sedan 2018 och det fortsätter vi med framöver. Till det kommer nu en utbildning som genomförs här i Sverige och som innebär att personalen utbildas och tränar med den utrustning vi har köpt.

Caroline Gartvall
biträdande projektledare för projektet på FMV

NET, New Equipment Training, pågår under tre månader och är en uppföljning av den mer generella utbildningen i USA. Utbildningen genomförs i egna lokaler och med den specifika materielen som FMV har anskaffat, men leds av kontrakterad personal från USA.

Fortsatt stöd av fältteam

Teori varvas med praktiska övningar och träning med materielen plus träning vid datorer där man i en simuleringsmiljö kan utbilda sig löpande framöver.

– De som gått utbildningen i USA kan nu gå NET-utbildningen. Det är viktigt att operatörer, tekniker och underhållspersonal får utbildning på vår egen materiel då vi har anskaffat den senaste versionen av Patriot-systemet, kommunikationsutrustning, utbildningssystem med mera. NET är en förutsättning och ger en grund för att de på egen hand ska kunna sköta och underhålla systemet, säger Caroline Gartvall.

Inför att Patriot-systemet ska införas på förbandet har FMV även upphandlat ett så kallat TAFT-team, Technical Assistant Field Team. Sex personer med olika specialinriktningar kommer att bistå Luftvärnsregementet under en längre period på plats i Sverige.

Publicerad: 2021-11-04