Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuellt och press

Informationsmöte om certifiering av molntjänster

Den 5 juni bjuder Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC, på FMV tillsammans med eSam in till ett gemensamt informationsmöte. Fokus är på EU:s förslag till certifieringsordning för molntjänster, EUCS.

Vid mötet kommer vi att ge grundläggande information om EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering, samt en övergripande presentation om certifiering av molntjänster. I slutet av mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Mötet vänder sig till svenska molntjänstleverantörer, aktörer som vill kunna certifiera molntjänster samt företag som upphandlar molntjänster. Alla myndigheter som ingår i eSam har bjudits in till mötet.

Inbjudan och anmälan