Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Jobb och karriär

Vad gör en ILS-ingenjör?

ILS-ingenjörens roll är att bidra till förutsättningar så att materiel kan användas, underhållas och förvaras över tid samt avvecklas. Enkelt uttryckt ansvarar ILS-ingenjören för att det finns rätt förutsättningar för effektiv drift och underhåll av materiel.

Det kan handla om allt från att utarbeta materielvårdsscheman och instruktionsböcker till att göra driftsäkerhets-, underhålls- och kostnadsanalyser samt att upprätta underhållsplaner. Därför är det viktigt att ha ett långsiktigt systemperspektiv som gäller hela vägen från konceptfas till avveckling.

Det här är ILS

Akronymen ILS står för integrerat logistikstöd, eller Integrated Logistics Support, och är en process som används främst inom försvarssektorn. I korthet går den ut på att underhåll och drift tas i beaktande längs med systemets hela livscykel. Syftet är att skapa system som håller länge och kräver minimalt underhåll och som vid behov är enkla att underhålla, vilket också minskar kostnaderna över hela livscykeln.

Arbetsuppgifter och inriktning

Våra ILS-ingenjörer arbetar ofta tätt ihop med såväl projektledare som andra ingenjörer och ansvarar, som en del i framtagningen av det tekniska systemet, för att ta fram en underhållslösning och ett tillhörande underhållssystem. Här ingår bland annat att genomföra kravarbete, ta fram specifikationer, granska leverantörers arbete och leveranser, genomföra underhållsanalyser och skapa informationsprodukter specifika för Försvarsmakten.

Arbetsuppgifterna kan variera stort och beror ofta på vilken inriktning ILS-ingenjören har. Hos oss på FMV går det att vara en ILS-generalist eller så kan man fördjupa sig i vart och ett av 14 ILS-element. Vilka de är kan du läsa om längst ned på sidan.

Krävs tidigare erfarenhet av ILS för att få en tjänst som ILS-ingenjör?

Det enkla svaret är nej. Det är givetvis en stor fördel om du redan är bekant med ILS-processen, men det finns flera vägar in i rollen hos oss på FMV. Har du exempelvis tidigare erfarenhet av produktsupport, drift eller underhåll inom industrin eller Försvarsmakten, eller jobbar som systemingenjör med ett stort intresse för drift- och underhållsfrågor så är det en utmärkt start. Vårt behov av ILS-ingenjörer är stort och vi erbjuder utbildningar inom området. Ett mentorskaps- och traineeprogram inom ILS är dessutom under utveckling.