Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

För leverantörer och kunder

Drivmedel

FMV ansvarar för de standardiserade drivmedelsprodukter som finns inom Försvarsmakten. Till drivmedel räknas bränslen, smörjmedel, smörjfetter, hydrauloljor, bromsvätskor och även kylvätskor.

Produktkatalog

FMV har tagit fram produktkatalogen Försvarsmaktens drivmedel, med information om vilka standardiserade drivmedel som finns i sortimentet. Som drivmedel räknas:

  • bränslen
  • smörjmedel
  • smörjfetter
  • hydrauloljor
  • bromsvätskor
  • kylvätskor

Syftet med att publicera produktkatalogen är att Försvarsmaktens drivmedelsortiment ska finnas tillgängligt för Försvarsmaktens personal, FMV:s personal, leverantörer och anbudsgivare. Produktkatalogen ska användas vid upphandling av system där drivmedel används.

Det finns miljömässiga fördelar med att begränsa antalet drivmedelsprodukter, eftersom det exempelvis leder till färre och effektivare transporter.

Syftet är att tillgängliggöra Försvarsmaktens drivmedelsortiment via produktkatalog Försvarsmaktens drivmedel för målgrupperna Försvarsmaktens personal, FMV:s personal, leverantörer och anbudsgivare.

Produktkatalog Försvarsmaktens drivmedel

Publicerad: 2020-03-05