Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Drivmedel

FMV ansvarar för de standardiserade drivmedelsprodukter som finns inom Försvarsmakten. Till drivmedel räknas bränslen, smörjmedel, smörjfetter, hydrauloljor, bromsvätskor och kylvätskor.

Produktkatalog

FMV har tagit fram produktkatalogen Försvarsmaktens drivmedel, med information om vilka standardiserade drivmedel som finns i sortimentet. Som drivmedel räknas:

  • bränslen
  • smörjmedel
  • smörjfetter
  • hydrauloljor
  • bromsvätskor
  • kylvätskor

Syftet med att publicera produktkatalogen är att Försvarsmaktens drivmedelsortiment ska finnas tillgängligt för Försvarsmaktens personal, FMV:s personal, leverantörer och anbudsgivare. Produktkatalogen ska användas vid upphandling av system där drivmedel används.

Det finns miljömässiga fördelar med att begränsa antalet drivmedelsprodukter, eftersom det exempelvis leder till färre och effektivare transporter.

Produktkatalog Försvarsmaktens drivmedel

Publicerad: 2020-03-05