Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Logistikportalen

Syftet med Logistikportalen är att göra tjänster och produkter inom stödlogistikområdet tillgängliga för medarbetare inom FMV samt övriga intressenter inom Försvarsmakten och industrin. Detta för att stödja verksamheten på ett enkelt och effektivt sätt.

Logistikportalen vänder sig till alla medarbetare inom FMV samt övriga intressenter inom Försvarsmakten och industrin som arbetar direkt eller indirekt med frågor inom stödlogistikområdet. Syftet med Logistikportalen är att på en plats tillgängliggöra tjänster och produkter inom stödlogistikområdet för att stödja verksamheten på ett enkelt och effektivt sätt.

I arbetet inom stödlogistikområdet används olika produkter, tjänster och informationssamlingar som stöd i det dagliga arbetet, av Försvarets materielverk, Försvarsmakten, och industrin. Logistikportalen ger en övergripande bild över vilka alla dessa produkter, tjänster och informationssamlingar är, samt vad och för vem de är till för. En del av dem finns i själva Logistikportalen. För andra ges endast information, men själva produkten eller tjänsten återfinns på annan plats.

Logistikportalen är under ständig utveckling – nya produkter, tjänster och informationssamlingar tillkommer kontinuerligt, och befintliga uppdateras.

Den huvudsakliga indelningen av portalen är:

  • Startsida med nyheter inom området
  • Tjänster, produkter och informationssamlingar, t ex materielpublikationsportal, grund- och förvaltningsdataportal och materielritningar.
  • Kontaktinformation till personal som arbetar inom området
  • Mallar och blanketter samt information om behörigheter rörande produkter och tjänster inom logistikområdet.

Logistikportalen

Publicerad: 2020-03-05