Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Militär tullsuspension

FMV:s enhet för Militär tullsuspension utfärdar intyg för militär utrustning.
Intyget behövs vid import av militär utrustning för att bli befriad från tullavgift.

Intyg för militär utrustning

Enligt Rådets förordning (EG 150/2003) är vissa vapen och militär utrustning från och med 1 januari 2003 befriade från tullavgifter.

För att införa militär utrustning som omfattas av tullbefrielse ska ett intyg för militär utrustning utfärdas. Intyget ska utfärdas av behörig myndighet i den medlemsstat utrustningen är avsedd för. I Sverige är det FMV som är behörig myndighet enligt ett regeringsbeslut från 13 februari 2003.

De myndigheter och organisationer som tullfritt får införtulla militär utrustning från länder utanför EU är:

  • Försvarsmakten, FM
  • Försvarets Materielverk, FMV
  • Försvarets Radioanstalt, FRA
  • Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI

Materiel får införtullas med intyg för militär utrustning under förutsättning att:

  • Materielen används av de militära styrkorna och finns med i bilaga I och II i förordningen
  • FM, FMV, FRA och FOI är slutförbrukare av materielen
  • Materielen stannar i deras ägo i tre år

Rådets förordning (EG 150/2003)

Vilka varor som är tullfria

Publicerad: 2020-03-05