Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Strömförsörjning

Inom strömförsörjningsområdet arbetar vi med tekniskt designansvar, samt upphandlar och levererar elektrisk utrustning till Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö.

Inom strömförsörjningsområdet arbetar vi med tekniskt designansvar, upphandlar och levererar elektrisk utrustning till Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö, FMEAF, som används av Försvarsmaktens fältförband.

Verksamheten omfattar ett stort antal utrustningar som används inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Elektriska utrustningar och system omfattas bland annat av följande verksamheter:

 • Tekniskt designansvar
 • Kravställning och upphandling
 • Systemutformning
 • Teknisk samordning inom FMV
 • Framtagning av anvisningar för förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Konfigurationsledning i livscykelperspektivet
 • Elsäkerhetsstöd inom FMV och Försvarsmakten

Produktgrupper omfattar:

 • Belysning (fick- och pannlampor, belysningsmaster, tältbelysning)
 • Distribution (elcentraler, ställverk, transformatorer, anslutningskablage med don)
 • Generering (elverk)
 • Energilagring (batterier)
 • Omvandling av elenergi (batteriladdare, likriktare, likspänningsomvandlare, UPS, växelriktare)
 • Strömförsörjningsplaner