För leverantörer och kunder

Strömförsörjning

Inom strömförsörjningsområdet arbetar vi med tekniskt designansvar, samt upphandlar och levererar elektrisk utrustning till Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö.

Inom strömförsörjningsområdet arbetar vi med tekniskt designansvar, upphandlar och levererar elektrisk utrustning till Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö, FMEAF, som används av Försvarsmaktens fältförband.

Verksamheten omfattar ett stort antal utrustningar som används inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Elektriska utrustningar och system omfattas bland annat av följande verksamheter:

 • Tekniskt designansvar
 • Kravställning och upphandling
 • Systemutformning
 • Teknisk samordning inom FMV
 • Framtagning av anvisningar för förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Konfigurationsledning i livscykelperspektivet
 • Elsäkerhetsstöd inom FMV och Försvarsmakten

Produktgrupper omfattar:

 • Belysning (fick- och pannlampor, belysningsmaster, tältbelysning)
 • Distribution (elcentraler, ställverk, transformatorer, anslutningskablage med don)
 • Generering (elverk)
 • Energilagring (batterier)
 • Omvandling av elenergi (batteriladdare, likriktare, likspänningsomvandlare, UPS, växelriktare)
 • Strömförsörjningsplaner