Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

TC Led handlingsregler system- och flygsäkerhet

TC Led utger generella handlingsregler, bland annat inom området system- och flygsäkerhet. Dessa är baserade på bland annat FMV:s verksamhetsledningssystem, handbok systemsäkerhet, gällande delegeringsordningar, regler för militär luftfart, RML, Transportstyrelsens föreskrifter samt samordningsaval Försvarsmakten – FMV.

Handlingsreglerna är till bland annat för att:

- ge stöd vid arbete med system- och flygsäkerhet inom området Led
- samla viktigare krav gällande system- och flygsäkerhet
- komplettera med TC Led:s styrningar samt förtydliganden
- samla viktigare instruktioner/mallar framtagna för TC Led:s ansvarsområde.

TC Led handlingsregler system- och flygsäkerhet