Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

TechDay

Militärt Innovationsprogram syftar till att identifiera teknik som håller på att utvecklas civilt och som kan vara relevant för Försvarsmakten.

Vad är TechDay?

Militärt Innovationsprogram syftar till att identifiera teknik som håller på att utvecklas civilt och som kan vara relevant för Försvarsmakten. TechDay är en av metoderna som programmet använder för att hitta de idéer som finns.

Militärt Innovationsprogram kan lägga beställningar som kan vara av omfattningen en analys, ett test eller en demo. Produktutveckling finansieras däremot inte och det är inte heller meningen att programmet ska överlappa andra forsknings- och utvecklingsprojekt som FMV genomför på uppdrag av Försvarsmakten.

När det gäller annan finansiering av militär teknologi/teknikutveckling kan vi tipsa om utlysningar inom Europeiska försvarsfondens forskningsdel och hänvisar då till EDF-kontoret.