Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen. Redigera kakor

För leverantörer och kunder

Välkommen till FMV:s digitala TechDay

Den 30 mars 2021 genomför vi en digital TechDay, med fokus på teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Här får du som företagare möjlighet att presentera intressanta tekniska idéer och lösningar för FMV och Försvarsmakten. Tre uppdrag, om cirka 300 000 kronor vardera, kommer att läggas ut under dagen. 

Digital TechDay

Den 30 mars genomförde FMV/Militärt Innovationsprogram en TechDay. På grund av pandemin blev det ett digitalt arrangemang. Fokus var teknisk innovation inom området informationssäkerhet för små drönare. Intresserade företag fick ansöka om att få vara med och åtta stycken valdes ut.

Dagen inleddes med presentationer från Försvarsmakten, FMV, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, samt företagsorganisationerna SOFF och SME-D. EDF-kontoret, berättade vilka finansiella möjligheter som finns genom Europeiska försvarsfonden, EDF.

Under eftermiddagen fick de utvalda företagen möjlighet att presentera intressanta tekniska idéer och lösningar för relevant personal på FMV och Försvarsmakten. I slutet av dagen valde FMV och Försvarsmakten ut tre företag, som får en beställning på dryga 300 000 kronor vardera. De företag som valdes för att få beställning är:

  • Informationssäkerhet för små drönare, Airpelago
  • Mission Anomaly Detection, AFRY
  • Synkronisering i drönarsvärm, T2 Data

Målsättningen är att göra TechDay till ett återkommande evenemang med olika fokus varje gång. Denna gång fanns en miljon kronor avsatt för totalt tre uppdrag att genomföra under året.

Kontakt MIP/TechDay: Ledstab.syst.fou@fmv.se med ämnesrad: MIP/TechDay