Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Bibliotek

Alla som är intresserade av försvars- och teknikfrågor är välkomna att ta del av FMV:s öppna samlingar av böcker, publikationer och rapporter. Våra öppna samlingar består främst av handböcker och materielpublikationer.

 

För privatpersoner

För att låna böcker från oss vänder du dig till ditt lokala bibliotek.

  • Kontrollera i FMV:s bibliotekskatalog Kulan att titeln finns i vårt bibliotek.
  • Be biblioteket om ett fjärrlån genom att ge dem de uppgifter de behöver.
  • Normal lånetid är 30 dagar och lånet kan förnyas om ingen annan står på kö.

För bibliotek

Förfrågan om fjärrlån skickas via e-post: bibliotek@fmv.se

Vanlig lånetid är 30 dagar. Det går bra att förnya boken när tiden gått ut, om ingen annan låntagare står på kö.

Adress för att skicka tillbaka fjärrlån:

FMV:s bibliotek
Fjärrlån
Värtavägen 40
115 88 Stockholm

Besök biblioteket

Du kan även ta del av våra samlingar genom att besöka oss på plats på FMV, Banérgatan 62 i Stockholm. För att vi ska kunna hjälpa dig vill vi att du anmäler ditt besök minst en dag i förväg. Kontakta oss via e-post: bibliotek@fmv.se

I FMV:s bibliotekskatalog Kulan får du information om handböcker och publikationer utgivna av FMV eller Försvarsmakten. Här hittar du också övrig litteratur inom bibliotekets områden, till exempel tekniska flygrapporter. Referenserna är till största delen från 1994 och framåt.

Sök i bibliotekskatalogen

Exempel på utgivare av publikationerna i våra samlingar:

  • Försvarsmakten
  • Försvarshögskolan
  • FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • SSPA - Statens Skeppsprovningsanstalt
  • Kungliga Flygförvaltningen
  • AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics
  • NASA, före detta NACA

Publicerad: 2020-03-05