Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Amfibiebataljon 2030

Sjörörligt artilleri

Det första steget i att realisera amfibiebataljonens ökade förmåga att skydda kustnära områden sker genom anskaffning av artilleriplattformar med stabiliserad granatkastare.

Illustration sjörörligt artillerisystem

Amfibiebataljonen verkar mellan sjö och land med den övergripande uppgiften att förhindra fientlig landstigning. Med det nya sjörörliga artilleriet kan eldledaren på tex en Stridsbåt 90 HSM ge den skjutande plattformen måldata för att kunna skjuta granater i hög eldhastighet under framryckning för indirekt bekämpning av olika typer av markmål.

Artilleriplattform amfibie

Det sjörörliga artilleri som FMV nu tar fram till amfibiebataljonerna består av artilleriplattformar med stabiliserad granatkastare.

Artilleriplattformen ska leverera indirekt eld med god precision under framryckning till sjöss. Artilleriplattformens egna sensorer och vapensystem ska också kunna användas för egenskydd med direktriktad eld.

Förutom de skjutande plattformarna ingår även eldledningsstödsystem och utbildningssystem för funktionen indirekt eld i den amfibiska operationsmiljön.

Modifiering av befintliga produkter

För att snabbt uppnå Försvarsmaktens kravbild kommer FMV att anskaffa produkter som finns på marknaden. Genom mindre anpassningar ska dessa produkter uppnå den rätta förmågan.

I kraven som FMV ställer ingår att industrin ska leverera helheten så att det tekniska systemet fungerar enligt Amfibiebataljonens behov.

I mitten av oktober 2021 gick FMV ut med förfrågningsunderlag till kvalificerande leverantörer på den sjörörliga artilleriplattformen, det vill säga båt med integrerad artilleripjäs. 

I maj 2023 tecknade FMV kontrakt med leverantör om leverans av åtta artilleriplattformar.

Anskaffning av sjörörligt artilleri:

  • Design, konstruktion och produktion av åtta sjörörliga artilleriplattformar

  • Två utbildningssystem för skarpskjutning

  • Underhållslösningar som omfattar teknisk dokumentation, utbildningar och test-/underhållsutrustning

  • Underhållsavtal

Timeline artilleriplattform

  • 2021 - 2023 upphandlingfas
  • 2023 - 2024 konstruktionsfas
  • 2024 - 2027 byggnationsfas
  • 2026 - 2027 leveransfas av utbildningsmateriel, två system
  • 2027 - 2028 leveransfas av artilleriplattformar, åtta stycken