Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

JAS 39 Gripen
Flygmateriel

I jetmotorernas värld

Det som började med ett examensarbete inom militära jetmotorer blev ett helt yrkesliv med jetmotorer på FMV.

1983, när JAS 39 Gripen-projektet var ett år gammalt, klev en nybakad civilingenjör in på FMV och började på det som då hette Flygmotorbyrån. Resten är historia brukar man säga, och för Tuve Somnell blev det ett helt yrkesliv med militära jetmotorer.

-Jag hade gjort mitt examensarbete inom konditionsövervakning av militära turbojetmotorer på FMV, så jag hade lite koll på vad det var för arbetsplats jag hade hamnat på. Det var spännande, lite av nybyggaranda och där jag kom med i en hel del utvecklingsarbete från start.

Tuve Somnell

Tuve Somnell har i stort sett varit med under JAS Gripen-systemets hela livstid. Han började på FMV när projektet var ett år gammalt, 1983. Och har jobbat med förbättringar av olika delar av motorn genom åren.

Tuve fick jobba med RM12-motorn som sitter i JAS 39 Gripen. Projektet hade startat 1982 och industrin med Saab och Volvo flygmotor i spetsen var i full gång. Arbetet innebar mycket kontakter med dem och med motortillverkaren General Electric. Han fick också ta hand om materielgruppen för hjälpkraftssystemet, med bland annat APU, en liten gasturbin som gör planet oberoende av yttre kraftförsörjning och mycket viktig vid start och i samband med att planet är på marken.

Internationella kontakter  

Det blev mycket kontakter med leverantören i Frankrike till att börja med. Sedan gjorde underhållsfrågor, bullernivån och livslängden på APU:n att man i mitten av 90-talet valde att byta leverantör.

- Det var ett omfattande arbete att byta APU:n, väldigt intensivt. Vi hade en lite annan roll på den tiden, där vi var djupare inne i själva utvecklingsarbetet än vi är idag.

Flygmotorer är en stor del av budgeten för ett stridsflygplan med underhållet som en stor post. Här menar Tuve att FMV:s roll är viktig för att kontrakten med leverantörerna leder till säker drift för så låg kostnad som möjligt. Tillgängligheten på motorerna har varit och är hög och exempelvis ska alla förband som opererar med Gripen alltid ha en motor i reserv.

Tillsammans med Volvo flygmotor, idag GKN, har Tuve varit inblandad i en rad projekt för att förbättra och förenkla underhållet och på det sättet minska kostnaderna för underhållet.

Förbättrat och förenklat underhåll

Ett exempel som han nämner är LTS, Life Tracking System, som följer upp hur delarna i motorn förbrukas. Operatörerna i de olika länderna flyger på olika sätt och i olika miljöer och då slits motorerna olika och med LTS behöver man inte ta hänsyn till vilken driftprofil operatörerna har, systemet håller koll på livslängdsförbrukningen på delarna.

- Det gör att man kan utnyttja samma delar mellan användarländerna, så kallad pooling, vilket underlättar underhållet och gör att vi kan spara väldigt stora belopp. Det gynnar både ekonomi och flygsäkerhet.

En ny inloppsdel till motorn är ett annat exempel och en helt digital reglerenhet, så kallad FADEC, ett annat. Det gör det lättare att vid behov gå in och justera reglerförändringar för motorn. Runt millennieskiftet utvecklades en helt ny flamhållare. Flamhållaren som sitter i Efterbrännkammaren (EBK) hade en kort livslängd och kostade mycket i underhåll.

- Tillsammans med industrin tog vi fram en ny som består av flera delar och som kan bytas på plats utan att ta ner motorn. Tidigare var man tvungen att ta ur motorn, dela på den och ta bort EBK-modulen för att komma åt. Nu kan man krypa in i utloppet och komma åt. Det sparar mycket tid och pengar.

Motorprov Gripen E

Motorprov med JAS 39 E Gripen

JAS 39 Gripen-motorn RM 12 i genomskärning.

JAS 39 Gripen-motorn RM 12 i genomskärning.

Tuve framhåller inte bara utvecklingsprojekten. Han pekar på bredden som gör arbetet intressant, där arbetet med att följa upp driften är en stor del. Händelser som rapporteras från operatörerna följs upp kontinuerligt och förslag till åtgärder arbetas fram tillsammans med industrin.

Bra dialog viktig

Arbetet med kontraktsskrivning är också något som är viktigt och tar sin tid. Produktstödsavtalet för RM12-motorn är på flera år, när det ska förnyas blir det en hel del förhandlingar och här finns mycket att ta hänsyn till för att det ska bli ett bra avtal.

- Men det behövs också en bra dialog mellan samtliga inblandade för att skapa en anda som gynnar utvecklingsarbetet för en bra helhet i flygsystemet. Och det tycker jag att vi alla inom FMV, industrin och Försvarsmakten har lyckats med. Beviset för det är nöjda kunder i alla länder som opererar Gripensystemet.

Det finns även ett samarbetsforum för de länder och företag som använder F404-motorn som motorn heter i original. Den sitter i amerikanska F18 som många länder flyger. US Navy driver forumet där man träffas två gånger varje år och där man delar erfarenheter och tar fram nya lösningar med tillverkaren, berättar Tuve.

Ett stort arbete idag är kring motorn till nya JAS 39E. Den motorn heter F414, den finns i Super Hornet där det sitter två stycken. I JAS 39 E heter den RM16 och har modifierats för att sitta i ett plan med en motor.

- JAS 39 E är i utvecklingsfasen fortfarande och flygproven har hittills gått som förväntat med den nya motorn. Den nya motorn har ett tydligt släktskap med RM12, har relativt lika uppbyggnad, så vi tar med oss erfarenheterna in i framtiden, säger Tuve Somnell.