Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Ubåt A26
Projekt

Vem gör vad i ubåtsprojektet

Projekt A26 vid FMV har till uppgift att leverera två nya ubåtar till Försvarsmakten och utbilda två besättningar. Saab Kockums bygger ubåtarna.

Undervattensområdet är ett av regeringen utpekat säkerhetspolitiskt område. Utifrån det är det viktigt att rätt kompetens finns i Sverige. FMV har, bland annat mot bakgrund av det, valt Saab Kockums som huvudleverantör. Det innebär att företaget ansvarar för design- och konstruktionsarbete, samt upphandling av samtliga system och komponenter. Undantaget är viss utrustning som krypton, sambandsmateriel och vapen.

Upphandling av system och komponenter sker trots Saabs huvudmannaskap i konkurrens för att dra nytta av de kommersiella krafterna på marknaden.

Saab Kockums ansvarar också för produktion och driftsättning samt verifiering av de tekniska krav som FMV ställt i kontraktet. Verifieringarna sker antingen genom analyser eller genom prov till sjöss.

Arbetssätt och kompetens

FMV arbetar nära Saab Kockums under hela projekttiden och stödjer med kompetens från ubåtsoperationer samt uppföljning av kvalitet och tidplan.

I FMV-projektet finns en mix av kompetenser, från personer med erfarenhet från arbete ombord till personer med kompetens från underhåll av ubåtar. Här finns också ingenjörer med erfarenhet från civil skeppsbyggnad och tekniska doktorer inom olika områden.

Bengt Lundin

Bengt Lundin jobbar i FMV:s projekt A26 och har daglig kontakt med Saab Kockums varv. Foto: Glenn Pettersson, Saab.

Bredden av kompetens behövs då ubåtar är ett av de mest komplexa system av system som finns. Som jämförelse består stridsflygplanet JAS 39 Gripen av 16 större delsystem medan en ubåt har omkring 100 delsystem. Deras beroende av varandra gör ubåtskonstruktion ytterligare mer komplicerat.

Hantering av risker

För att hantera risker i den här typen av stora utvecklingsprojekt som A26 är det viktigt att systemlösningarna är väl avvägda vad gäller teknisk mognad, anpassningsbarhet och teknikutveckling.

För att hantera tekniska risker provas nya design-principer och tekniska lösningar utanför projektet, exempelvis genom systemoberoende utveckling. Går inte det genomförs konstruktionsprov kontinuerligt inom projektet. 

Kvalitetskontroll

Innan FMV tar emot ubåten från tillverkaren Saab Kockums verifieras de tekniska kraven på ubåten. Proven genomförs av Saab Kockums.

Efter att ubåten levererats till FMV vidtar en valideringsperiod på cirka tolv månader där FMV går igenom ubåtens förmåga att operera i den taktiska miljö som är kravställd av Försvarsmakten. 

För att genomföra verifiering och validering upprättas ett provturskommando bestående av en besättning från Försvarsmakten som opererar ubåten under provturerna till sjöss. Personalen i provturskommandot är sedan de som för kunskapen om A26 vidare i Försvarsmakten.