Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Arkiverade certifikat (äldre än 5 år)

PP Encrypted Storage Device

PP Encrypted Storage Device är certifierad av CSEC sedan den 21 juni 2012. Certifieringen erkänns inom både CCRA och EA-MLA.

Certifikat: CCRA

Certifierings ID  CSEC2012001
Giltighet CCRA
Skyddsprofilens namn PP Encrypted Storage Device
Skyddsprofil, PP CCRA PP Encrypted Storage Device (pdf)
Assuranspaket EAL 2 + ATE_COV.2
Certifieringsdatum  2012-06-21
Certifieringsrapport CCRA CR PP Encrypted Storage Device (pdf)
Certifikat CCRA Certifikat PP Encrypted Storage Device (pdf)
Sponsor Försvarets materielverk
Utvecklare Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Evalueringsföretag atsec information security AB

Certifikat: EA-MLA

Certifierings ID  CSEC2012001
Giltighet EA-MLA
Skyddsprofilens namn PP Encrypted Storage Device
Skyddsprofil, PP EA-MLA PP Encrypted Storage Device (pdf)
Assuranspaket EAL 2 + ATE_COV.2
Certifieringsdatum 2012-06-21
Certifieringsrapport EA-MLA CR PP Encrypted Storage Device (pdf)
Certifikat EA-MLA Certifikat PP Encrypted Storage Device (pdf) 
Sponsor Försvarets materielverk
Utvecklare Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap
Evalueringsföretag atsec information security AB