Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC)

Evaluering och certifiering enligt Common Criteria

Vad är du intresserad av?

Aktörer inom certifieringsordningen

  • Utvecklaren, det vill säga företaget som tillhandahåller produkten som ska evalueras och certifieras
  • Sponsor, som beställer och finansierar oberoende granskning av produkten
  • Evalueringsföretaget, även kallat ITSEF, som granskar produkten enligt Common Criteria
  • Certifieringsorganet, CSEC, som granskar och godkänner evalueringsföretagens rapporter och utfärdar certifikat

Grundläggande information

Presentationen till "First meeting" innehåller grundläggande information som är viktigt för sponsorn att veta om innan en certifiering av CSEC påbörjas.

First meeting (pdf)

Flödeschema mellan certifieringsorgan, ITSEF, utvecklare och sponsor