Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Ny luftvärnsförmåga under uppbyggnad

FMV tecknade kontraktet för det nya luftvärnssystemet med USA 2018 och nu kommer de olika delarna in till FMV:s projektkontor där allt sätts samman.

Det är många komponenter i Sveriges nya och avancerade Luftvärnssystem 103, Patriot. Bland annat lavetter, robotar och eldledningsradar  från USA, lastbilar från Tyskland och radiolänksystem från Sverige. Alla olika delarna levereras nu in till FMV:s projektkontor där allt ska sättas samman till en fungerande helhet.

Leveranskontroller kommer att genomföras under början av hösten och följs sedan av utbildningar av officerare och soldater. Efter det lämnas den första Eld-enheten över till Försvarsmakten för förbandsutbildning. Sedan följer ytterligare tre Eld-enheter under 2022 och 2023.

 

Projekt Luftvärnssystem 103