Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Luftvärnssystem 103 - Patriot

Med ett medelräckviddigt luftvärnssystem förbättras försvaret mot mycket snabba och målstyrda robotar. Det blir en del av det övergripande luftförsvaret och kommer att öka Sveriges luftförsvarsförmåga.

Försvar mot snabba, målstyrda robotar

För att förstå komplexiteten i luftvärnssystemet kan man jämföra med att slå ihop systemen som finns i en JAS 39 Gripen med systemen i stridsledningscentralerna och det nationella radarsystemet.

Det medelräckviddiga Luftvärnssystem 103, Patriot, som FMV anskaffar för det svenska försvaret består av radarstationer som söker efter och följer fientliga plan och robotar, stridsledningscentraler, fordon och lavetter samt robotar.

Förutom själva grundkomponenterna som FMV köper från USA upphandlar FMV egna radiolänksystem, SbE 103, och fordon samt tar fram ett underhållskoncept.

För fordonen valde FMV att använda ett befintligt ramavtal med tyska RMMV för att få systemlikhet med andra fordon inom försvaret och så bra förutsättningar för leveranssäkerhet som möjligt.
Anskaffningen består av tre olika fordonsvarianter; dragbilar, kranbilar och containerbilar. Leveranserna av dessa påbörjades under första kvartalet 2021.

Hotet

Ett luftvärn är defensivt och verkar bara mot den motståndare som angriper. En av anledningarna till att FMV nu anskaffar nytt luftvärnssystem är att mycket har förändrats när det gäller en motståndares möjligheter att angripa från luften.

För 25 år sedan var attackflyg tvunget att flyga nära sitt anfallsmål för att kunna avfyra sina vapen. Nu avfyras attackrobotar på långa avstånd och går med hög fart och precision mot sitt mål. Bombflyg verkar från hög höjd och kryssningsrobotar kan avfyras på mycket långa avstånd och flyger ofta mot sina mål på låg höjd. Taktiska ballistiska robotar skjuts på långa avstånd, upp till 500 km, och kommer mot målet i mycket hög fart och i det närmaste rakt uppifrån.

Tidlinje

2016 - Efter att riksdagen fastställde försvarsbeslutet 2015 utvärderade FMV och Försvarsmakten olika system för att förstärka Sveriges luftförsvar med ett medellångräckviddigt luftvärnssystem.

2017 - I december lämnade FMV ett så kallat Letter of Request for a Government-to-Government Letter of Offer and Acceptance, LOR, till amerikanska ambassaden.

2018 - FMV tog emot det amerikanska försvarets offert på luftvärnssystemet Patriot. FMV fick regeringens bemyndigande och tecknade avtal med amerikanska myndigheter om köp av Patriot-systemet. Försvarsmakten påbörjade utbildning på Patriot i USA.

2019 - De svenska Patriot-systemen börjar produceras i USA.

2020 - FMV tog emot reservdelar och verktyg som började levereras till Sverige.

2021 - Den första leveransen kom till FMV. Amerikanska staten genomförde verifiering och validering av den första eldenheten i det svenska systemet. Den första utbildningen i Sverige startar. Under hösten lämnar FMV över den första eldenheten till Försvarsmakten.

2022 - Eldenhet två och tre levereras till FMV och senare under året överlämnar FMV dessa till Försvarsmakten. Eldenhet fyra kommer till FMV och levereras under 2023 till Försvarsmakten.

I filmen berättar Fredrik Johansson om hur systemet är uppbyggt. Fredrik är teknisk projektledare för Luftvärnssystem 103.

Eldenheter

I luftvärnsbataljonerna kommer det att finnas två eldenheter med Luftvärnssystem 103. Varje eldenhet har en ledningsplats, en radar och tre lavetter. Det går åt mycket ström så det finns även ett kraftigt elverk till varje radar.

På lavetterna kommer Försvarsmakten att använda två typer av robotar:

  • Robot 103A (GEM-T) är snabb och har lång räckvidd och leds hela vägen till sitt mål av eldenhetens radar på marken.

  • Robot 103B (PAC-3 MSE) har en egen radarmålsökare och kan träffa målet även om förbindelsen till eldenhetens radar försvinner. Den är optimerad att verka mot ballistiska robotar.

 

Radarn i Luftvärnssystem 103 - Patriot

När radarsystemet har noterat robotens bana förses lavetterna med måldata för att kunna oskadliggöra den angripande roboten.  Foto: Anders Fall, Lv6.

Sensorer

Luftvärnet måste upptäcka de hot som försöker angripa det som ska skyddas. För det krävs sensorer. Till Luftvärnssystem 103 finns en särskilt utvecklad spanings- och eldledningsradar. Den grupperas riktad i den farligaste riktningen.

För att bekämpa de snabbaste målen, de ballistiska robotarna, krävs att radarn upptäcker målen på mycket långt avstånd, mer än 100 km. Att det är en eldledningsradar innebär att den också följer och leder den egna roboten som bekämpar det inkommande hotet.

I planerna finns att anskaffa nya långräckviddiga radarsystem och passiva radarsystem.

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05