Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

De första robotarna till Sveriges nya luftvärn

FMV har tagit emot de första robotarna till Luftvärnssystem 103, Patriot, från den amerikanska leverantören Lockheed Martin.

Leveranserna av Lv-system 103 fortsätter enligt projektets tidplan. Den första robotleveransen har kommit och de första lastbilarna levererades till Försvarsmakten i  slutet av april. De kraftiga elverken till systemet levererades till FMV under april och följs sedan av bland annat lavetter och radar till den första eldenheten. Senare i sommar kommer ledningsplatserna.

Leveranserna kommer pågå i år och kommande två år. De två luftvärnsbataljonerna ska vara utrustade till 2025. Här ingår förutom de amerikanska komponenterna även fordon från RMMV i Tyskland och luftvärnssensorer från Saab.

Christer Mellgren
Projektledare Lv-system 103 FMV

Luftvärnssystem 103

Luftvärnssystem 103

I de två luftvärnsbataljoner som Sverige kommer att ha ska det finnas två eldenheter med Luftvärnssystem 103, Patriot, i varje. Varje eldenhet har en ledningsplats, en radar och tre lavetter.

På lavetterna kan det svenska försvaret använda två typer av robotar. Robot 103A (GEM-T) som är snabb och har lång räckvidd och leds hela vägen till sitt mål av eldenhetens radar på marken och Robot 103B (PAC-3 MSE) som har en egen radarmålsökare och kan träffa målet även om förbindelsen till eldenhetens radar försvinner. Den är optimerad att verka mot ballistiska missiler.

Fakta

Det medellångräckviddiga Luftvärnssystem 103, Patriot, som FMV anskaffar för det svenska försvaret ska försvara landet mot snabba målstyrda robotar. Det är just dessa snabba robotar som är anledningen till anskaffningen av det nya luftvärnssystemet.

Motståndarens möjligheter att angripa från luften har förändrats rejält de senaste åren. Attackflyget behöver inte flyga nära sitt anfallsmål för att kunna avfyra sina vapen. Bombflyg verkar från hög höjd och kryssningsrobotar kan avfyras på mycket långa avstånd och flyger ofta mot sina mål på låg höjd. Taktiska ballistiska missiler skjuts på långa avstånd, upp till 500 km.

Publicerad: 2021-05-17