Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV:s beställningar över 80 miljarder på två år

FMV:s verksamhet fortsätter växa. År 2022 ökade beställningarna till industrin med 95 procent till 36,4 miljarder och för 2023 är prognosen en ytterligare ökning med drygt 20 procent till cirka 44 miljarder kronor i beställningar. 80 miljarder i leverantörsbeställningar på två år innebär en historisk ökning.

Den prognostiserade ökningen under 2023 beror både på ersättningsanskaffningar med anledning av kriget i Ukraina och ökad (forcerad) ambition i enligt med befintligt totalförsvarsbeslut.

– Med det här resultatet kan jag konstatera att FMV hittills har klarat att möta de nya försvarspolitiska kraven. FMV arbetar på en annan nivå och i mycket högre takt än tidigare. Samtidigt måste vi fortsätta lägga omfattande beställningar under 2024 och framöver för att få leveranser till Försvarsmakten så snabbt som möjligt, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson. 

Samtidigt som leverantörsbeställningarna har fortsatt att öka har FMV:s stöd till Ukraina utvecklats inom flera områden. Ett omfattande arbete har också genomförts för att stärka myndighetens interna processer, styrning och uppföljning för att möta ytterligare ökningar inom materielanskaffningen till försvaret. Samarbetet med Försvarsmakten har också utvecklats för att korta ledtider och öka tempot i anskaffningsprocessen.

– För att hantera ytterligare tillväxt inom försvaret och kommande anslagsökningar måste FMV och övriga aktörer i materielanskaffningskedjan hålla tempot uppe och jobba ännu smartare, avslutar Göran Mårtensson.  

Publicerad: 2024-01-04