Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Fordon till Luftvärnssystem 103

Efter leveranskontroll har FMV lämnat över de första fordonen avsedda för Sveriges nya luftvärnssystem till Försvarsmakten.

Hösten 2021 kommer FMV att överlämna Luftvärnssystem 103, Patriot, till Försvarsmakten. De olika delarna som ingår i systemet börjar nu komma till FMV. I vecka 17 överlämnade FMV de första fordonen till Försvarsmaktens luftvärnsförband.

Totalt har FMV anskaffat 40 olika fordon i tre olika utföranden till det nya luftvärnssystemet. Leveranserna sker i omgångar under 2021. Fordonen som är tillverkade i Österrike är avropade på FMV:s ramavtal med RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles). Leveranskontrollerna sker i Sverige och utförs av FMV Test & Evaluering.

Efter att FMV Test & Evaluering genomfört leveranskontroll av de nya fordonen till Luftvärnssystem 103 transporterade personal från Lv6 fordonen till Halmstad.

Efter att FMV Test & Evaluering genomfört leveranskontroll av de nya fordonen till Luftvärnssystem 103 transporterade personal från Lv6 fordonen till Halmstad.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

FMV har anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till Luftvärnssystem 103, Patriot. Flakbilar, dragbilar och kranbilar.

Fordonen kommer inledningsvis användas för transport med lavetter, radar och ledningscontainer. De kommer att börja nyttjas under sommaren vid en så kallad SICO (System Integration and Check Out) samt under utbildningen på det nya systemet där den amerikanska staten stödjer FMV i genomförandet.

Fakta

MAN HX fordonen för luftvärnet bygger på en gemensam fordonsplattform på ett allhjulsdriven 4-axligt fordon och är specialanpassade för Luftvärnssystem 103 i versionerna flakbil, dragbil och kranbil. Fordonet heter HX 8x8 och är byggt för svenska förhållanden, arktiska temperaturer och har en hög mobilitet i olika typer av terränger med goda vadningsegenskaper.

Publicerad: 2021-05-07