Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Första separationsskotten för Torped 47

Utvecklingen av Sveriges nya torped för ubåtsjakt i Östersjön har passerat ett viktigt skede. Nyligen genomfördes separationsprover för att testa hur torpeden beter sig när den lämnar både ubåt och korvett.

En lucka i fartygssidan öppnas och torpeden skjuter iväg och dyker ner i vattnet och vidare mot målet. Kommunikationen med fartyget sker via tråd.

En lucka i fartygssidan öppnas och torpeden skjuter iväg och dyker ner i vattnet och vidare mot målet. Kommunikationen med fartyget sker via tråd.

Det är disigt och regnet hänger i luften när Johan Wahren och Diana Wilhelmsson från FMV går längs kajen i Örlogshamnen i Karlskrona. Framför sig har de två veckor med prov av utvecklingsprojektet ny lätt torped, NLT, ombord på ubåt och Visbykorvett. Bakom sig har de många timmar med förberedelser för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra prover som omfattar många inblandade personer från olika organisationer, fartyg och tekniska system. Proverna är en viktig del för att leverantören Saab Dynamics ska kunna slutföra utvecklingen av Torped 47.

– Det är många parter inblandade, vi har hållit ihop det och jobbat fram provprocedurer och annan dokumentation. Vi har presenterat upplägget för Försvarsmakten som sedan har integrerat detta i de fartygsplattformar som deltar i proven, säger Diana Wilhelmsson, som är VoV-handläggare inom projektet.

– Jag har varit med i projektet i fem år och det senaste året har vi gjort förberedelser för de här separationsproven vi ska göra. Därför känns det extra kul att stå här idag, säger Johan Wahren, biträdande projektledare vid FMV.

Prov i rätt miljö

Ombord på korvetten HMS Karlstad väntar ett morgonmöte med representanter för de olika parterna som deltar i provkampanjen: fartygsbesättningen på HMS Karlstad och torpedbärgarfartyget HMS Pelikanen, Saab och Marinverkstäderna samt FMV. Provledaren Nils Grandin från FMV Test och Evaluering håller i mötet och går igenom förutsättningarna för dagens prov.

– Så här innan proven är det alltid en viss anspänning. Trots alla förberedelser så vet man inte om det kommer att gå enligt planen, det är ju trots allt ett utvecklingsprojekt med avancerad teknik, berättar Nils när mötet är över och han går till lastdäck för att övervaka lastningen av torpeden.

Torpeden har klargjorts under de tidiga morgontimmarna av teknikerna på Marinverkstaden tillsammans med tekniker från Saab. Under klargöringen så kontrolleras och prepareras torpeden så den blir godkänd för genomförandet av provet. Inför skjutning från ytfartyg laddas torpeden i torpedtub m/8502. Hela paketet lyfts in och sätts på plats innanför en lucka i skrovet på korvetten.

– Materielen utvecklas på ritning och i provbänkar men sedan ska den ju fungera i sin rätta miljö. Därför behöver industrin testa torpeden på de fartyg som den ska användas på. Vi på FMV samordnar och ser till att det här går att genomföra, säger Nils Grandin. Längre fram i projektet kommer vi att genomföra ytterligare prov för att se om torpeden uppfyller våra krav, rent tekniskt. Och slutligen gör vi prover för att se om systemet fungerar i sin helhet tillsammans med övriga system på plattformarna.

Torped 47 lastas inför det första provskottet från en ubåt.

En provkampanj av det här slaget ger mängder med data och teknisk dokumentation att arbeta vidare med, både för oss på FMV och för att leverantören Saab ska kunna slutföra projektet. Det säger Johan Wahren, biträdande projektledare för Torped 47 vid FMV.

Komplex miljö i Östersjön

När lastningen är klar kastar fartyget loss och styr ut ur Örlogshamnen och ut mot det område där proven ska ske. Samtidigt närmar sig ubåten provområdet från ett annat håll. Idag agerar ubåten mål och går ner i undervattensläge.

Magnus Almqvist är fartygschef på korvetten HMS Karlstad. För honom och besättningen innebär torpedproven ett lite annorlunda uppdrag.

– Vi opererar i en väldigt komplex miljö här i Östersjön och då behöver vi vapen som kan verka här. Så det här är en uppgift som vi gärna bidrar med för att kunna vara med och utveckla våra vapensystem.

På ubåten är det fartygschefen Erik som leder arbetet idag.

– Vi har varit med i förberedelserna och gått igenom projektet och proverna och sedan har jag och några i besättningen gått kurser och provat i simulator innan. Det gör att vi känner oss väl förberedda. Och det är alltid spännande och utmanande med ny teknik.

Allt dokumenteras

I stridsledningscentralen på HMS Karlstad förbereder sig ubåtsjaktofficer Jens Rydh för det första skottet med Torped 47 från ett ytfartyg.

– Vi har tydliga provprocedurer som vi följer. Vi har simulerat prov tidigare och nu ska vi se hur torpeden lämnar fartyget och tar sig ner i vattnet och hur kommunikationen med torpeden och styrningen mot mål fungerar.

Överallt på fartyget samordnas alla aktiviteter i ett väloljat arbetssätt, alla vet vad de ska göra, och när Jens Rydh har fått klartecken att alla inblandade fartyg har intagit sina positioner trycker han på knappen för att fyra av torpeden.

En lucka i fartygssidan öppnas och torpeden skjuter iväg. Samtidigt registreras hela förloppet av videokameror i olika vinklar samtidigt som alla värden loggas. Torpeden syns en kort stund när den flyger ut från fartyget och går ner i vattnet till skillnad från om den skjuts från en ubåt, där den obemärkt lämnar sin torpedtub och simmar iväg mot målet.

- Det är otroligt roligt att få vara med och realisera något som man jobbat i många månader med att förbereda, säger Diana Wilhelmsson, handläggare verifiering och validering FMV.

Johan Wahren övervakar när torpeden laddas i torpedtuben efter att den blivit klargjord för genomförandet av provet. Inför skjutning från ytfartyg laddas torpeden i en speciell torpedtub.

På en ubåt är varenda kvadratcentimeter utnyttjad för att allt ska få plats.

Bärgning, summering och sedan nytt provskott

Samtidigt som provledaren Nils Grandin samlar alla inblandade för en första genomgång av skottet bärgas torpeden och tas in för att återställas och förberedas för nästa skott. Alla synpunkter hämtas in och tas med till nästa dags prov. Då är det dags att ladda torpeden ombord på ubåten.

I slutet av den nästan två veckor långa provkampanjen gör FMV:s biträdande projektledare Johan Wahren en första summering.

– Det känns riktigt bra så här långt och med de resultat vi nu har med oss. Dels har vi uppfyllt grundkravet att vi kan separera torpeden från olika plattformar, dels har vi fått mängder med data och teknisk dokumentation att arbeta vidare med. Att göra en provkampanj i den här omfattningen är en otrolig tillgång för ett utvecklingsprojekt, och där har alla inblandade bidragit stort.

När fartygen lägger till vid Örlogshamnen sista dagen för proven, träffar vi Jörgen Fagerberg, tekniskt systemledare undervattensvapen på Marinstaben. Han konstaterar att ytterligare ett steg är taget för Sveriges nya ubåtsjaktvapen.

– Det är viktigt att få bevis på att det man planerat håller. I den här typen av utvecklingsarbete är det avgörande att jobba som ett team där olika kompetenser bidrar till framfarten. Det gör att vi kan ligga i framkanten för att kunna möta hoten, det är det viktiga.

För att kunna verka i den komplexa miljö som Östersjön är behöver Försvarsmakten rätt materiel. Det vet Odd Werin, idag chef för Marinmateriel vid FMV, på 80- och 90-talet deltog han aktivt i ubåtsjakt i Östersjön.

– Den här nya torpeden på de modifierade Gotlandsubåtarna, de nya kommande Blekingeubåtarna samt Visbykorvetterna kommer att betyda oerhört mycket för ubåtsjaktförmågan i det svenska försvaret under många år framöver.

Läs mer om Torped 47

Se film från de första separationsskotten nedan.

Publicerad: 2020-06-09